HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Raad van State bevestigt de jacht op de patrijs
   
 

 

 

Hoewel de Raad van State de openingstijden voor de bijzondere jacht bij dreigende wildschade heeft vernietigd, bevestigt hij ook dat patrijzen wel degelijk mogen worden bejaagd. De klacht van Vogelbescherming Vlaanderen die beweert dat patrijzen zouden moeten worden beschermd, wordt op dat vlak verworpen

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw neemt kennis van het het arrest van de Raad van State waarbij enerzijds de openingstijden voor de bijzondere jacht van schadegevoelige soorten zoals wild konijn, houtduif, everzwijn en Canadese gans wordt vernietigd.

 

Volgens zijn wettelijke definitie is bijzondere jacht “de jacht die wordt uitgeoefend binnen de openingstijden en onder de voorwaarden die daartoe worden vastgesteld door de Vlaamse Regering, in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het natuurbeheer of voor de veiligheid van het luchtverkeer”.

 

Precies die openingstijden worden thans vernietigd door de Raad van State omdat de Vlaamse Regering hiervoor een onvoldoende rechtsgrond vindt in het Jachtdecreet.

Het gevolg hiervan is dat er in afwachting van een wetgevend initiatief van het Vlaams Parlement en een nieuw besluit van de Vlaamse Regering voorlopig geen bijzondere jacht meer kan plaatsvinden.

 

Het arrest van de Raad van State doet geen afbreuk aan de openingstijden voor de gewone jacht. Zo zal er bijvoorbeeld vanaf 1 mei tot en met 14 september a.s. nog steeds op reebokken kunnen worden gejaagd, net zoals er deze herfst nog steeds op patrijs, haas, fazant, wild eend, houtduif, wild konijn en vos zal kunnen worden gejaagd. Ook zo voor everzwijnen.

 

Het arrest van de Raad van State dat er is gekomen op klacht van Vogelbescherming Vlaanderen is in de allereerste plaats slecht nieuws voor de landbouwers. Het zijn precies die landbouwers die ter bescherming van hun landbouwgewassen beroep doen op jagers om wildschade te voorkomen.

 

Het arrest is op de tweede plaats slecht nieuws voor het Vlaamse Gewest en de belastingbetaler aangezien wildschade nu niet meer zal kunnen worden verhaald op de jagers aangezien zij in de wettelijke onmogelijkheid verkeren om dreigende wildschade te voorkomen. Schadelijders zullen zich tot het Vlaamse Gewest moeten richten.

 

Voor de jagers valt er toch nog goed nieuws te rapen. De Raad van State heeft een andere klacht van Vogelbescherming Vlaanderen verworpen, met name voor wat betreft de jacht op de patrijs. Vogelbescherming Vlaanderen vindt dat de patrijs moet worden beschermd, terwijl de Raad van State uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de jacht op de patrijs in overeenstemming is met de Europese Vogelrichtlijn. Volgens de Raad van State toont Vogelbescherming Vlaanderen niet aan dat met het toelaten van jacht op de patrijs, de instandhouding van deze soort in gevaar wordt gebracht, nu de Minaraad wijst op de belangrijke rol van de jachtsector in het habitatherstel en de Europese Commissie "erkent dat de jachtsector via wildbeheer een bijdrage kan leveren aan habitatverbetering".

 

Bejaging van de patrijs strekt inderdaad tot voordeel van deze soort.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons Kenniscentrum, 02 242 00 45.

 

Weidelijke groeten

Uw HVV-Team

 

De lezer van dit artikel aanvaardt uitdrukkelijk dat HVV vzw, haar bestuurders en medewerkers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geval dat deze informatie op een vergissing zou berusten. Hij/zij wordt geacht zelf op de hoogte te zijn van de jachtwetgeving.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be