HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
wildbeheereenheden
 
 

Een wildbeheereenheid (WBE)


Een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat. Binnen dit ‘werkingsgebied’ van de WBE wordt een planmatig wildbeheer gevoerd, gericht op het handhaven en/of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer. Bij dit beheer is een afstemming en terugkoppeling met alle belanghebbende partijen van belang.


Indien een WBE voldoet aan de voorwaarden beschreven in het BVR van 1 december 1998, houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend. Kan een erkenning van de overheid bekomen worden. Deze erkenning geeft de WBE recht op een jaarlijkse oppervlaktesubsidie en de mogelijkheid om jaarlijks een projectsubsidie aan te vragen. De gesubsidieerde gelden zijn inzetbaar voor een verbetering van het duurzame beheer. 

 

In Vlaanderen zijn 182 WBE’s erkend. Een overzicht van deze WBE’s kan u per provincie op deze website terugvinden.
 

 

 

created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be