Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Update op 19/10/2020

Ik organiseer een jachtdag met enkele genodigden. Kan deze activiteit doorgaan?

De wetgeving voorziet dat samenscholingen van meer dan vier personen verboden zijn. Dat wil dus zeggen dat een maximum van 4 personen aan de jachtpartij kan deelnemen, jagers en drijvers inbegrepen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden niet meegeteld bij dit aantal personen. De wetgeving voorziet ook dat de regels van social distancing (minimaal anderhalve meter afstand bewaren) steeds van kracht zijn.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een draaiboek gemaakt met een overzicht van de wettelijke beperkingen, maar ook met een aantal adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus te beperken. Het draaiboek vind u hier terug.

Let op: er kunnen lokaal extra beperkingen worden opgelegd. Om te weten of er nog extra beperkingen gelden op gemeentelijk niveau kunt u best navraag doen bij uw wildbeheereenheid


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?

Dit mag als u reist van en naar de landen van de Europese Unie, binnen de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk. Ook van en naar de landen die vermeld staan in de lijst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk. Dit kan je checken via https://diplomatie.belgium.be/nl. Kijk hier ook goed na of het land van bestemming bijkomende maatregelen oplegt

Hou hierbij ook steeds rekening met de kleurcode van het land die dagelijks worden geüpdate op de website van de FOD BZ.

  • Code groen:       Reizen is mogelijk zonder beperkingen. Een COVID-test en een quarantaine zijn niet verplicht bij terugkeer in België.
  • Code lichtoranje:             Reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op. De Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid. Een COVID-test en een quarantaine zijn aangeraden bij terugkeer in België.
  • Code oranje:      Reizen is mogelijk, maar de Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid. Mogelijks vragen de lokale autoriteiten om een recente COVID test voor te leggen of ter plekke te laten afnemen. Een COVID-test en een quarantaine zijn aangeraden bij terugkeer in België.
  • Code rood:    Reizen worden ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land verbieden een niet-essentiële reis vanuit België. Enkele landen leggen ook een quarantaine op voor reizigers uit België. Bij terugkeer in België zal u na het invullen van Passagier Lokalisatie Formulier, instructies ontvangen per SMS aangaande het afnemen van de COVID-test en het uitzitten van een quarantaine. Deze zal u verplicht dienen op te volgen

Belangrijk ook:

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

  • Dit moet altijd ingevuld worden als u met het vliegtuig of per boot naar België reist (geen uitzonderingen).
  • Dit moet niet ingevuld worden als u met een ander transportmiddel (trein, bus, wagen, enz.) reist EN

minder dan 48 uur in België blijft.
OF
terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.


Mijn jachtrevier bevindt zich in Nederland. Kan ik bestrijdingactiviteiten gaan uitvoeren?

Reizen naar Nederland (ongeacht de reden) is toegestaan, doch wanneer u zich vanuit België naar Nederland begeeft, wordt u verplicht om na binnenkomst in een (thuis)quarantaine van 10 dagen te gaan. Bovendien stellen we op dit moment vast dat Nederland volledig rood kleurt op de kaart van de website van de FOD Buitenlandse zaken. Dit houdt in dat u ook bij terugkeer uit Nederland verplicht kan worden om in quarantaine te gaan.

Praktisch wordt het dus zeer moeilijk om jacht en bestrijdingsactiviteiten uit te voeren in een Nederlands jachtrevier.

Wie zich in Nederland begeeft, dient de hier geldende Coronamaatregelen steeds te respecteren. U kan deze hier nalezen.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging werkte naar aanleiding van de opening van het jachtseizoen op 15 oktober een vernieuwde checklist voor jagers uit. Hou rekening met de inhoud ervan wanneer u toch in de mogelijkheid verkeerd om te jagen/bestrijden in Nederland.


Ik ga in Duitsland jagen. Kan dit?

Jagen in Duitsland is mogelijk. Hou er echter wel rekening mee dat België sinds 30 september  door Duitsland wordt beschouwd als een ‘risicogebied’. Dit houdt in dat u:

Ofwel een negatieve PCR COVID-test van minder dan 48u voor aankomst kunnen voorleggen
Ofwel bij aankomst in quarantaine gaat, een PCR COVID19-test laten afnemen en het resultaat ervan afwachten

De invulling ervan en eventuele bijkomende maatregelen worden geregeld door de deelstaten zelf. check voor uw vertrek dus zeker de lokale maatregelen. Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle Bundesländer

Bij terugkeer uit Duitsland bent u verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Was u daar met de wagen en was uw verblijf korter dan 48u dan bent u hiervan ontlast.

Hou er ook rekening mee dat in Duitsland alle deelstaten zijn  aangeduid met de oranje of lichtoranje  kleurcode. Je kan de lijst steeds nalezen op de website van de FOD buitenlandse zaken . Deze codes houden in dat u bij een terugkeer geadviseerd wordt om een coronatest af te leggen en in quarantaine te gaan.

De kleurcodes worden dagelijks bijgewerkt. Wanneer een deelstaat tijdens uw verblijf plots rood wordt, zal u verplicht zijn om in quarantaine te gaan en een Covid-test af te leggen.


Mijn WBE organiseert een (algemene) vergadering. Is het toegelaten om hier naartoe te gaan?

De WBE is een vereniging (namelijk een VZW) en kan dan ook een activiteit zoals een algemene vergadering organiseren. Er mogen hierop maximaal 50 personen aanwezig zijn wanneer dit in de buitenlucht wordt georganiseerd. Gebeurt dit binnen dan worden we sinds 19 oktober beperkt tot maximaal 40 personen. Maatregelen rond social distancing (minimaal 1,5 meter tussen personen) moeten uiteraard gewaarborgd worden. Ook het dragen van een mondmasker is daarbij aangewezen.

Op een vergadering in een binnenruimte mag geen drank of eten aangeboden of genuttigd worden!


Wanneer een jachtdag georganiseerd wordt door een ‘club of vereniging’ mogen tot 40/50 personen aanwezig zijn. Logische vraag dan: wat valt allemaal onder een ‘club of vereniging’?

Alvorens die vraag te beantwoorden, wil Hubertus Vereniging Vlaanderen benadrukken dat het coronavirus nog steeds in heel het land slachtoffers maakt, soms met de dood tot gevolg. Maatregelen genomen in dat kader dienen om de gezondheid van iedereen maximaal te beschermen. Hou daarom het aantal contacten beperkt, en organiseer liever jachtactiviteiten in beperkte kring dan met onnodig veel gasten.

1: is een wildbeheereenheid een vereniging?

Eén van de voorwaarden om erkend te worden als wildbeheereenheid, is het bekomen van rechtspersoonlijkheid. In Vlaanderen vormt elke wildbeheereenheid om die reden een vzw. Een wildbeheereenheid is bijgevolg overduidelijk een ‘vereniging’. Zij kan daarom conform de huidig geldende coronamaatregelen een jachtdag organiseren, waarop maximaal 40/50 personen aanwezig zijn en mits naleving van de regels rond social distancing. Meer informatie in het HVV-draaiboek.

2. Ik ben alleenhouder van het jachtrecht in mijn revier en nodig verschillende mensen uit. Maakt mij dat tot een vereniging?

Neen. Op dat moment beschouwt de wetgever u als particulier. Immers volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een vereniging maar tot stand komen als er tussen twee of meer personen afspraken worden gemaakt om bepaalde gemeenschappelijke doelen na te streven. Als particulier kan u een jachtdag organiseren waarop maximaal 4 personen (in totaal) aanwezig zijn.

3. Is een jachtgroep, samengesteld uit een aantal vrienden, automatisch een vereniging?

Wanneer binnen een ‘jachtgroep’ mondelinge of schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen de ‘leden’ om een gemeenschappelijk doel na te streven (zoals bijvoorbeeld het organiseren van jachtdagen), dan kan deze groep als een ‘feitelijke vereniging’ beschouwd worden.

En een ‘feitelijke vereniging’ mag –inderdaad– onder de coronamaatregelen een jachtdag organiseren met een maximum van 50 aanwezigen (incluis jagers, drijvers, gasten, catering, nazoek).

Opgelet echter: bij controle op de coronamaatregelen is het bewijzen dat een ‘vereniging’ de activiteit organiseert vaak minder voor de hand liggend, zeker bij het gebrek aan schriftelijke afspraken en tastbaar bewijs. Een wildbeheereenheid kan daarentegen altijd verwijzen naar haar gepubliceerde statuten in het Belgisch Staatsblad.

En ook: bij een ongeluk of een misdrijf is niet de ‘feitelijke vereniging’ verantwoordelijk, want die bezit toch geen ‘rechtspersoonlijkheid’ –het zijn de leden die op dat moment persoonlijk aansprakelijk worden.


Wat is het Covid Event Risk Model (CERM)?

Het CERM is een online applicatie van de Vlaamse overheid dat ontwikkeld werd in samenwerking met wetenschappelijke experten, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om inzichten te krijgen op de COVID-veiligheidsrisico’s van hun evenement/activiteit dat zij beogen te organiseren. U kan dit CERM hier terugvinden

Om het CERM te gebruiken dient u zich vooreerst te registreren. Vervolgens worden u verschillende vragen voorgelegd bij de organisatie van uw activiteit. Vul deze waarheidsgetrouw aan. Na het doorlopen van het model zal u een kleurlabel worden toebedeeld van groen tot oranje naar rood.

Wie bij zijn organisatie van de jachtdag het draaiboek van HVV volgt werkt steeds coronaproof. Het doorlopen van het CERM zal u dan ook een groen label opleveren.


Ben ik als organisator van het jachtactiviteit verplicht om het CERM te doorlopen?

Het Covid Event Risk Model is een hulpmiddel en geen verplichting om aan te vullen bij de organisatie van een jachtactiviteit.

Het doorlopen van het model is wel aan te raden. Heeft u dit gedaan. bewaar dan het resultaat van de bevindingen van het CERM en neem deze mee op uw jachtdag zelf. Bij eventuele controle kan u dit resultaat mee voorleggen.


Kan ik nog aanzitten op everzwijn tussen 0u00 en 5u00 ’s morgens?

Het MB van 18 oktober legt een avondklok op die loopt van 0u00 t.e.m. 5u00 ’s morgens. In deze tijdspanne is het niet toegestaan om zich op de openbare weg of de openbare ruimte te begeven/bevinden.

Zich tussen deze twee tijdstippen van of naar de hoogzit verplaatsen waarbij men zich over de openbare weg of het openbaar domein moet begeven is niet toegestaan.

Zich voor of na deze tijdstippen naar de hoogzit begeven om tussen 0u00 en 5u00 aan te zitten is wel toegestaan.

Opgelet!: hoogzitten die geplaatst staan in de openbare ruimte (vb. pacht van de gemeente) kunnen daarbij niet gebruikt worden.