Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Update 07/09/2021

 

Kan ik een jachtdag organiseren? Zo ja, wat zijn het maximaal aantal personen dat ik mag samenbrengen?

U kan reeds geruime tijd terug jachtdagen organiseren.

 1. Het huidig geldende MB voorziet daarin nog volgende geen beperkingen:
  Tot 30 september mogen maximaal 200 personen binnen samenkomen. Vanaf 1 oktober wordt dit opgetrokken tot 500 personen.
 2. Tot 30 september mogen maximaal 400 personen buiten samenkomen. Vanaf 1 oktober wordt dit opgetrokken tot 750 personen.

Gezien de jachtactiviteit een ‘private bijeenkomst’ is, moet er conform artikel 23 en 25 van het Ministerieel besluit dat de Covid-19 Maatregelen regelt geen sociale afstand van 1,5m meer gehouden worden, noch een mondmasker gedragen. Hetzelfde besluit geeft in artikel 24 wel aan dat wie dit wenst dit mondmasker nog steeds mag dragen. Het is bijgevolg aan het individu zelf om te beslissen.


Kan ik op mijn jachtdag spijs en drank aanbieden aan de genodigden?

Ja dat kan. U kan daarbij zelf voorzien in eten en drinken of gebruik maken van een traiteur die ter plekke de maaltijd komt voorzien.


Moet ik genodigde op een jachtdag in groepjes plaatsen die niet met elkaar in contact mogen komen?

Neen, deze maatregel is niet langer geldig. De genodigden kunnen allen samen komen in één grote groep. Zij beslissen daarbij zelf of het dragen van een mondmasker voor hen noodzakelijk is en/of de sociale afstand van anderhalve meter dient aangehouden worden.


Moet ik als organisator de regels van de horeca volgen bij het aanbieden van spijs en drank?

Neen. De horecamaatregelen zijn uitsluitend van toepassing op professionele ondernemers. Als particulier bent u niet verplicht om deze maatregelen toe te passen.


Ik laat een traiteur de spijzen en dranken voorzien. Zal ik verplicht zijn om de horecamaatregelen toe te passen?

Neen, het ministerieel besluit regelt in artikel 6 de maatregelen voor de horeca, doch voorziet een uitzondering voor deze activiteiten tijdens ‘private bijeenkomsten’


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat?

Het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese unie werd op 19 april 2021 opgeheven. Vanaf die dag kan men in principe opnieuw het land verlaten om bijvoorbeeld een jachtactiviteit bij te wonen in een ander Europees land, sinds het begin van de zomer werd dit ook uitgebreid naar niet-Europese landen Vanuit de FOD buitenlandse zaken wijst men er wel op dat dergelijke reizen nog steeds afgeraden worden.

Wie beslist om een (jacht)reis te ondernemen dient zich steeds van volgende zaken te vergewissen:

 • Bij een plotse stijging van de coronacijfers kan het land, waar u zich naar begeeft, verstrengde maatregelen opleggen. Een repatriëring naar België kan daarom niet verzekerd worden wanneer commerciële vluchten op dat moment geannuleerd worden of dat grenzen gesloten worden.
 • Wie terugkomt van het buitenland en hier meer dan 48u verbleef is verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
 • Alvorens u de reis onderneemt controleert u de voorwaarden van het desbetreffende land waar u naartoe gaat (alsook de landen die u eventueel dient te doorkruisen). Op de website van de FOD buitenlandse zaken worden al deze regels regelmatig geüpdatet.

Mijn jachtrevier bevindt zich in Nederland. Kan ik bestrijdings- of jachtactiviteiten gaan uitvoeren?

Sinds 8 augustus 2021 gelden er nieuwe regels voor reizigers vanaf 12 jaar die vanuit een geel land (waaronder België) Nederland inreizen. Ook deze reizigers moeten een ‘coronabewijs’ kunnen voorleggen. Dergelijk bewijs bestaat uit:

 • Of een negatief testresultaat (PCR/NAAT) van minder dan 48u
 • Of een vaccinatiebewijs (minstens 14 dagen na 2de vaccinatie of 28 dagen in het geval van Johnson-vaccin
 • Of een herstelcertificaat dat maximaal 6 maanden oud is.

Alle relevante info betreffende alle coronamaatregelen in Nederland leest u samengevat op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Ook op de website van de rijksoverheid van Nederland kan u deze raadplegen.

Tot slot kan je op de website van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging nog een checklist voor jagers terugvinden. Houdt rekening met de inhoud ervan wanneer u in de mogelijkheid verkeerd om te jagen/bestrijden in Nederland.


Ik ga in Duitsland jagen. Kan dit?

In de periode van 1 oktober 2020 tot 19 juni 2021 werd België beschouwd als een risicogebied, met verplichte coronatesten en quarantaine tot gevolg. Sinds 20 juni wordt België opnieuw beschouwd als GEEN risicozone waardoor volgende basisregels nog van toepassing zijn:

 • Of een negatief testresultaat (PCR of antigeen) van minder dan 72u
 • Of een vaccinatiebewijs (minstens 14 dagen na 2de vaccinatie of 28 dagen in het geval van Johnson-vaccin)
 • Of een herstelcertificaat dat maximaal 6 maanden oud is en minimaal 28 dagen
 • Of een herstelcertificaat plus een eerste vaccinatiedosis

Hebt u jachtrechten op Duits grondgebied of wenst u als genodigde deel te nemen aan een jachtactiviteit, dan dient u zich in de eerste plaats te houden aan de algemene regel. Of hierop een afwijking is en welke voorwaarde daaraan gekoppeld is kan u nalezen in de specifieke maatregel per ‘Bundesländer’. Een overzicht van al deze Länder vindt u hier


Kan mijn WBE opnieuw een vergadering organiseren waarop personen fysiek aanwezig zijn?

Een vergadering van een WBE kan beschouwd worden als een private bijeenkomst. Tot 30 september magen binnen maximaal 200 personen samen komen vanaf 1 oktober wordt dit opgetrokken naar 400 personen.

Maatregelen rond sociale afstand en mondmasker zijn niet langer verplicht. Doch elkeen is vrij om deze toch toe te passen.

Maakt de WBE gebruik van een horecagelegenheid dan dient zij zicht te houden aan de regels voor de horeca. De uitbater zal hiervoor de nodige richtlijnen geven.