Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Update 10/01/2022

Wat is de ‘Pandemiewet’?

Om crisismomenten tijdens een wereldwijde pandemie sneller en accurater te kunnen aanpakken in eigen land en niet langer afhankelijk te zijn van de verschillende bestuursniveau besliste de politiek begin 2021 om de pandemiewet goed te keuren. Zij kent een uitwerking sinds 4 oktober 2021.

Kort samengevat geeft de wetgever de Koning de bevoegdheid om een epidemische noodsituatie af te kondigen en de nodige maatregelen van bestuurlijke politie te nemen. In de feiten zal de Koning de minister van ‘Binnenlandse Zaken’ aanduiden tot uitwerken van de maatregelen. Wanneer de lokale omstandigheden het vereisen, kunnen de gouverneurs en burgemeesters eveneens strengere maatregelen nemen (volgens de eventuele instructies van de minister van Binnenlandse Zaken).


Wat is op dit moment de wettelijke basis voor de coronamaatregelen?

Naar aanleiding van de afkondiging van de ‘epidemische noodsituatie’ op 28 oktober 2021 werd eveneens een koninklijk besluit afgekondigd dat alle maatregelen voor de komende 3 maanden bundelt. Dit besluit is in grote maten gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 dat reeds meermaals werd aangepast, en tot voor kort alle bepalingen en beperkingen bevatte.

Met de komst van het Koninklijk Besluit werd dit oude onoverzichtelijke MB opgeheven.


Mag ik nog jagen?

Ja. Geen enkel probleem. Bersen, een drukjacht organiseren, op een hoogzit plaatsnemen, een veld systematisch uitkammen, drijven: het mag nog allemaal. Activiteiten in de buitenlucht, met veel ruimte tussen de actoren, houden weinig gevaar in. Niettemin: de overheid blijft pleiten om maximaal afstand te houden van elkaar (minstens anderhalve meter), zoveel als mogelijk de mond- en neusmaskers op te zetten (zeker wanneer de groep verzamelt), en om zelftesten vóór de activiteit te gebruiken (beter voorkomen dan genezen). Wie bij aanvang van de activiteit ziektesymptomen vertoont, blijft thuis.


Kan ik een jachtdag organiseren? Zo ja, wat zijn het maximaal aantal personen dat ik mag samenbrengen?

U kan reeds geruime tijd terug jachtdagen organiseren. Nu de coronacijfers opnieuw hoge toppen scheren, besliste het overlegcomité om privaat georganiseerde activiteiten (en dus ook jachtactiviteiten) nog uitsluitend buiten te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat u de genodigden buiten mag ontvangen, doch op geen enkel moment de binnenruimte kan gebruiken.

Op deze regel wordt het gebruik van de private woning als uitzondering beschouwd. Organiseert u dus een jachtdag en komt u met de genodigden samen in uw woning, dan kan dit perfect. Hou u daarbij wel steeds aan de basis maatregelen om de overdracht van het virus maximaal te vermijden

 • Dragen van een mondmasker (vanaf de leeftijd van 6 jaar)
 • Goed ventileren
 • Sociale afstand van 1,5m maximaal bewaren

Kan ik op mijn jachtdag spijs en drank aanbieden aan de genodigden?

Ja dat kan. U kan daarbij zelf voorzien in eten en drinken of gebruik maken van een traiteur die ter plekke de maaltijd komt voorzien. Opgelet, organiseert u dit binnen dan kan dit uitsluitend in de eigen private woning, en niet in de jachthut of andere bouwsels die niet de woonst zijn.

Gezien de huidige evolutie van de coronacijfers is het sterk aan te bevelen om geen buffetten of self-service te voorzien. Deze verhogen de kans op contact met Covid-19.


Mag ik buiten een picknick organiseren?

Ja. Maar probeer daarbij zo veel mogelijk afstand te bewaren. Hoe minder fysiek contact, hoe beter. Ook in de buitenlucht kan het virus zich nog altijd verspreiden. Deel ook geen bestek of bekertjes met elkaar.


Mag ik mijn genodigden buiten onder een tent ontvangen?

Neen, dit is niet meer toegestaan. U kan de genodigden uitsluitend in de open lucht samenbrengen. (of in de private woning).


Moet ik genodigde op een jachtdag in groepjes plaatsen die niet met elkaar in contact mogen komen?

Neen, deze maatregel is niet langer geldig. De genodigden kunnen allen samen komen in één grote groep. Hou wel steeds rekening met het behouden van de sociale afstand van 1,5m en/of het dragen van een mondmasker wanneer deze afstand niet kan gegarandeerd worden.


Moet ik als organisator de regels van de horeca volgen bij het aanbieden van spijs en drank?

Met de verstrengde maatregelen die van kracht zijn sinds zaterdag 27 november 2021, zullen ook bij private bijeenkomsten waar een professionele cateraar actief is, de algemene maatregelen gelden die voor de hele horecasector gelden.


Ik laat een traiteur de spijzen en dranken voorzien. Zal ik verplicht zijn om de horecamaatregelen toe te passen?

Met de verstrengde maatregelen die van kracht zijn, zullen ook bij private bijeenkomsten waar een professionele cateraar actief is, de algemene maatregelen gelden die voor de hele horecasector gelden.


Mag ik mede-jagers binnen uitnodigen in mijn jachthut?

Neen. Dat mag niet van de overheid. Te veel mensen in een te kleine ruimte zien de experts als een groot risico, dus daarom wordt het expliciet verboden. Onder jachthut valt ook een chalet, een tuinhuis, een gesloten hangar, een opgewaardeerde hut met sanitair, kortom: elke gesloten ruimte die dient om sporadisch samen te komen.


Mijn jachthut is officieel erkend als ‘kleine toeristische logie’, die ik soms verhuur. Mag ik dan medejagers naar binnen vragen?

Ja. Dan wel. Een ‘kleine toeristisch logie’ staat gedefinieerd (en officieel geregistreerd) als een vakantiewoning die maximaal vijftien personen kan herbergen, en voldoet aan een aantal strenge voorwoorden inzake veiligheid en toegankelijkheid. In de praktijk zal dat echter weinig voorkomen, vermoedt Hubertus Vereniging Vlaanderen, aangezien de meeste jachthutten niet voldoen aan die definitie.


 

Mag ik met de groep jagers na een dag wildbeheer op restaurant gaan?

Ja. Geen enkel probleem. Welke regels dien ik dan te volgen? Per zes aan tafel; een CST-scan kunnen voorleggen; mond- en neusmasker aanhouden om zich binnen de zaak te bewegen; en de handen desinfecteren aan de deur. De eigenaar van de zaak ziet toe op het naleven van die regels.


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat?

Het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese unie werd op 19 april 2021 opgeheven. Vanaf die dag kan men in principe opnieuw het land verlaten om bijvoorbeeld een jachtactiviteit bij te wonen in een ander Europees land, sinds het begin van de zomer werd dit ook uitgebreid naar niet-Europese landen. Vanuit de FOD buitenlandse zaken wijst men er wel op dat dergelijke reizen nog steeds afgeraden worden.

Wie beslist om een (jacht)reis te ondernemen dient zich steeds van volgende zaken te vergewissen:

 • Bij een plotse stijging van de coronacijfers kan het land, waar u zich naar begeeft, verstrengde maatregelen opleggen. Een repatriëring naar België kan daarom niet verzekerd worden wanneer commerciële vluchten op dat moment geannuleerd worden of dat grenzen gesloten worden.
 • Wie terugkomt van het buitenland en hier meer dan 48u verbleef is verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
 • Alvorens u de reis onderneemt controleert u de voorwaarden van het desbetreffende land waar u naartoe gaat (alsook de landen die u eventueel dient te doorkruisen). Op de website van de FOD buitenlandse zaken worden al deze regels regelmatig geüpdatet.

Mijn jachtrevier bevindt zich in Nederland. Kan ik bestrijdings- of jachtactiviteiten gaan uitvoeren?

Sinds 13 november 2021 en tot minstens 19 december 2021 voert Nederland aanvullende maatregelen in om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

Reis- en quarantainemaatregelen

 • Alle reizigers vanaf 12 jaar dienen een coronabewijs te tonen als ze vanuit een corona-risicogebied (waaronder België) Nederland inreizen
 • Reizigers uit België (kleurcode geel) hoeven niet in quarantaine als ze Nederland binnentreden

Een coronabewijs bestaat uit:

 • Of een negatief testresultaat (PCR/NAAT) van minder dan 48u
 • Of een negatieve antigeentest van minder dan 24u
 • Of een vaccinatiebewijs (minstens 14 dagen na 2de vaccinatie of 28 dagen in het geval van Johnson-vaccin
 • Of een herstelcertificaat dat maximaal 6 maanden oud is.

Alle relevante info betreffende alle coronamaatregelen in Nederland leest u samengevat op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Ook op de website van de rijksoverheid van Nederland kan u deze raadplegen.

Tot slot kan je op de website van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging nog een checklist voor jagers terugvinden. Houdt rekening met de inhoud ervan wanneer u in de mogelijkheid verkeerd om te jagen/bestrijden in Nederland.


Ik ga in Duitsland jagen. Kan dit?

Met de stijgende coronacijfers in ons land, besliste Duitsland om België opnieuw te beschouwen als een ‘hoogrisicogebied’. Dit houdt in dat reizen naar dit land wel mogelijk zijn, doch gebonden zijn aan enkele voorwaarden die verschillend zijn voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde.

Algemene regels:

 • Of een negatief PCR testresultaat van minder dan 72u
 • Of een negatief antigeentestresultaat van minder dan 48u
 • Of een vaccinatiebewijs (minstens 14 dagen na 2de vaccinatie of 28 dagen in het geval van Johnson-vaccin)
 • Of een herstelcertificaat dat maximaal 6 maanden oud is en minimaal 28 dagen
 • Of een herstelcertificaat plus een eerste vaccinatiedosis
 • U vult bij aankomst in Duitsland de ‘einreismeldung‘ aan

Indien u minder dan 24 in Duitsland verblijft is bovenstaande bewijsvoering geen noodzaak

Als niet-gevaccineerde bent u bovendien verplicht om

 • Onmiddellijk voor 10 dagen in quarantaine te geen
 • Deze 10 dagen kunnen vervroegd afgebroken worden op dag 5, mits negatieve PCR test

Hebt u jachtrechten op Duits grondgebied of wenst u als genodigde deel te nemen aan een jachtactiviteit, dan dient u zich in de eerste plaats te houden aan de algemene regels. Of hierop een afwijking is of dat strengere maatregelen van toepassing zijn kan u nalezen in de specifieke maatregel per ‘Bundesländer’. Een overzicht van al deze Länder vindt u hier


Mag mijn WBE een vergadering organiseren?

Het Overlegcomité heeft beslist dat private bijeenkomsten, behoudens de vermelde uitzonderingen, verboden zijn. Ondanks het feit dat een algemene vergadering een wettelijke verplichting is, vallen algemene vergaderingen onder private bijeenkomsten en kunnen deze bijgevolg niet fysiek plaatsvinden, tenzij ze in een privéwoning zouden doorgaan. Deze moeten dus volledig digitaal georganiseerd worden. Indien het niet mogelijk is om de vergadering digitaal te organiseren, kunnen deze vergaderingen rechtsgeldig worden uitgesteld tot een latere datum (max 6 maand na sluiting boekjaar) waarop de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn. Van zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering mogelijk maken dienen deze vergaderingen zo vlug mogelijk georganiseerd te worden.