Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Op vijftien augustus jaag ik samen met onze jachtgroep op eenden. Kan deze activiteit doorgaan?

De wetgeving voorziet dat samenscholingen van meer dan tien personen verboden zijn. Dat wil dus zeggen dat een maximum van tien personen aan de jachtpartij kan deelnemen, jagers en drijvers inbegrepen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden niet meegeteld bij deze tien personen. De wetgeving voorziet ook dat de regels van social distancing (minimaal anderhalve meter afstand bewaren) van kracht zijn.

In Antwerpen is het voor iedereen vanaf twaalf jaar oud verplicht om een mondmasker bij te hebben bij de jacht, en ook om dit te dragen in de openbare ruimte  en op plaatsen waar de fysieke afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. In de provincie Antwerpen werd ook een avondklok ingesteld. Personen mogen tussen 23u30 ’s avonds en 6u00 ’s ochtends niet op openbaar domein zijn, behalve in het kader van een essentiële, niet-uitstelbare verplaatsing. Een jachtdag geldt niet als een essentiële niet-uitstelbare verplaatsing, wat repercussies kan hebben op de timing (de uren) van uw jachtdag.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een draaiboek gemaakt met een overzicht van de wettelijke beperkingen, maar ook met een aantal adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus te beperken. Het draaiboek vindt u hier terug.

Let op: er kunnen lokaal extra beperkingen worden opgelegd. Om te weten of er nog extra beperkingen gelden op gemeentelijk niveau kunt u best navraag doen bij uw wildbeheereenheid.

 


Ik woon in de provincie Antwerpen, maar ik ga jagen in een andere provincie. Als ik na een jachtdag naar huis keer en ik ben pas na 23u30 thuis, is dat een probleem?

Ja. Het bijwonen van een jachtdag geldt momenteel niet als een essentiële, niet-uitstelbare verplaatsing. Dat betekent dat u zich na 23u30 niet meer op het openbaar domein mag bevinden. U kunt wel gaan jagen in een andere provincie, maar u zal de tijd nauwgezet moeten bewaken.

Een alternatief is dat u niet naar huis terugkeert maar ter plekke blijft overnachten. Dit kan bij personen uit uw bubbel of via de horeca.

 


Wat met nachtjacht op everzwijnen in de provincie Antwerpen versus de avondklok?

In de provincie Antwerpen mag u zich van 29-07-2020 tot en met 26-08-2020 tussen 23u30 en 6u00 niet op het openbaar domein begeven. U mag zich dan wel ophouden (al dan niet op een hoogzit) op privaat domein (dus niet in openbare bossen…). U kan zich daarbij niet verplaatsen over de openbare weg gedurende deze hele tijdsperiode.

De Antwerpse Jagersvereniging –de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen– heeft ondertussen de gouverneur gevraagd om in het kader van de relevante rol van jagers in het voorkomen en beperken van schade aangericht door everzwijnen, verplaatsingen in het kader van bijzondere jacht bij nacht toe te staan. Daarop is momenteel nog geen antwoord gekomen.

 


Ik woon in de provincie Antwerpen. Mag ik activiteiten van bijzondere jacht en bestrijding uitvoeren en me daarvoor verplaatsen tussen 23u30 en 06u00 in de provincie Antwerpen?

De bijzondere jacht mag doorgaan tussen 23u30 en 6u00 indien u zich tussen die tijdstippen niet op het openbaar domein begeeft. Ook de openbare weg valt onder ‘openbaar domein’.

Gaat u bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren in een andere provincie dan Antwerpen, dan geldt de avondklok niet. Indien u niet binnen de voorziene uren thuis geraakt of kan vertrekken, is het eventueel mogelijk binnen deze andere provincie te verblijven. Dit kan enkel bij mensen van uw eigen bubbel of bij de horeca.

 


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?

Dit mag als u reist van en naar de landen van de Europese Unie, binnen de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk. Het is echter verboden naar gebieden te reizen als deze aangeduid zijn als rode zone op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Dit kan je checken via https://diplomatie.belgium.be/nl. Niet-essentiële reizen (zoals jachtreizen) van en naar landen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk zijn verboden. Het hangt dus af van de bestemming van uw reis of deze al dan niet door kan gaan.

Belangrijk:

  • Indien u reist via een vervoerder (dit is een openbare of private lucht- of zeevervoerder) bent u verplicht om het elektronisch Passenger Locator Form (zie website Federale Overheid Buitenlandse Zaken), in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding. Indien niet elektronisch mogelijk moet u het Passenger Locator Form afdrukken, tekenen en aan de vervoerder afgeven voor boarding.
  • Indien u niet reist via een vervoerder bent u verplicht om het elektronisch Passenger Locator Form (zie website Federale Overheid Buitenlandse Zaken), in te vullen voor aanvang van de reis. Indien niet elektronisch mogelijk moet u het Passenger Locator Form afdrukken, tekenen en aan bezorgen aan Saniport voor de reis. Dit geldt indien u voor meer dan 48 uur in België verblijft na een periode van meer dan 48 uur buiten België.

 


Mijn WBE organiseert een algemene vergadering. Is het toegelaten om hier naartoe te gaan?

De WBE is een vereniging (namelijk een VZW) en kan dan ook een evenement zoals een algemene vergadering organiseren. Er mogen hierop maximaal 50 personen aanwezig zijn. Maatregelen rond social distancing (minimaal 1,5 meter tussen personen) moeten hierbij uiteraard gewaarborgd worden. Ook het dragen van een mondmasker is daarbij aangewezen.

In de provincie Antwerpen moet ook hierbij de avondklok gerespecteerd worden. Een algemene vergadering tot maximaal 50 personen is ook in deze provincie niet formeel verboden met uitzondering van het meest getroffen gebied (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht). Vanuit HVV raden we de organisatie van algemene vergaderingen in de provincie Antwerpen ten sterkste af. Er zijn alternatieven zoals online vergaderen en schriftelijke procedures beschikbaar.