Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Update op 11/06/2021

Ik organiseer een jachtdag met enkele genodigden. Kan deze activiteit doorgaan?

De wetgeving voorziet dat samenscholingen van meer dan 10 personen in de openbare ruimte verboden zijn tussen 5u00 en 0u00. Blijft u echter op private terreinen met de genodigden dan kan dit aantal opgetrokken worden tot maximaal 50 personen. Opgelet dit is steeds in de buitenruimte.

U kan bijgevolg een jachtdag organiseren waarop maximaal 50 personen aanwezig zijn. Alle personen dienen van bij het begin van de dag opgesplitst te worden in groepjes van 4 personen, kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een draaiboek gemaakt met een overzicht van de wettelijke beperkingen, maar ook met een aantal adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus te beperken. Het draaiboek vindt u hier terug.

Let op: er kunnen lokaal extra beperkingen worden opgelegd. Om te weten of er nog extra beperkingen gelden op gemeentelijk niveau kunt u best navraag doen bij uw wildbeheereenheid.


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?

Het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese unie werd op 19 april 2021 opgeheven. Vanaf die dag kan men in principe opnieuw het land verlaten om bijvoorbeeld een jachtactiviteit bij te wonen in een ander Europees land. Vanuit de overheid wordt er evenwel nog steeds afgeraden om deze of dergelijke reizen te ondernemen. Dit met het oog om de coronacrisis, die nog steeds woedt, maximaal te blijven bestrijden.

Wie toch beslist om een (jacht)reis te ondernemen dient zich steeds van volgende zaken te vergewissen:

 • Bij een plotse stijging van de coronacijfers kan het land, waar u zich naar begeeft, verstrengde maatregelen opleggen. Een repatriëring naar België kan daarom niet verzekerd worden wanneer commerciële vluchten op dat moment geannuleerd worden of dat grenzen gesloten worden.
 • Wie terugkomt van het buitenland en hier meer dan 48u verbleef is verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
 • Als u bij terugkomst in België een sms-bericht ontvangt (in navolging van de info op het PLF), bent u verplicht om:
  • Voor minstens 7 dagen in quarantaine te gaan.
  • Om onmiddellijk een coronatest te laten afnemen.
  • Om 7 dagen na de eerste test opnieuw een coronatest te laten afnemen. Alleen als deze test negatief blijkt te zijn kan de quarantaine opgeheven worden.
 • De opvolging van de coronamaatregelen door reizigers wordt opgevolgd door de politie. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 250 euro.
 • Alvorens u de reis onderneemt, controleert u de voorwaarden van het desbetreffende land waar u naartoe gaat (alsook de landen die u eventueel dient te doorkruisen). Op de website van de FOD buitenlandse zaken worden al deze regels regelmatig geüpdatet.

Mijn jachtrevier bevindt zich in Nederland. Kan ik bestrijding- of jachtactiviteiten gaan uitvoeren?

Ja, maar…

Reizen naar Nederland omwille van jacht- of bestrijdingsactiviteiten werd dot 19 april beschouwd als een niet essentiële verplaatsing. Dit reisverbod is nu opgeheven, waardoor u zich opnieuw kan verplaatsingen binnen de Europese unie. Vergewis er u wel van dat u zich aan een aantal voorwaarden dient te houden zoals onder meer beschreven in de vraag ‘Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?

België wordt door Nederland beschouwd als een hoogrisicozone (kleurcode oranje). Dit houdt in dat sterk wordt aangeraden om in een (thuis)quarantaine van 10 dagen te gaan. Wanneer u Nederland echter slechts gedurende 12u bezoekt, hoeft men met deze regel geen rekening te houden.

Voor u afreist naar Nederland moet u (ongeacht de verblijfstijd) beschikken over:

 • Een negatieve PCR-test die maximaal 72u oud is (geldig vanaf 13 jaar en ouder)
 • Ook (volledig) gevaccineerde personen dienen deze negatieve test te kunnen voorleggen

Alle relevante info betreffende alle coronamaatregelen in Nederland leest u samengevat op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Ook op de website van de rijksoverheid van Nederland kan u deze raadplegen.

Tot slot werkte de De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging nog een checklist voor jagers uit. Deze is op dit moment nog steeds van kracht. Houd rekening met de inhoud ervan wanneer u toch in de mogelijkheid verkeerd om te jagen/bestrijden in Nederland.


Ik ga in Duitsland jagen. Kan dit?

Ja, maar…

Reizen naar Duitsland omwille van jacht- of bestrijdingsactiviteiten werd tot 19 april beschouwd als een niet-essentiële verplaatsing. Dit reisverbod is nu opgeheven waardoor u zich opnieuw kan verplaatsingen binnen de Europese unie. Vergewis er u wel van dat u zich aan een aantal voorwaarden dient te houden zoals onder meer beschreven in de vraag: ‘Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?’

Naast de algemene regels die geldig zijn in België, worden er in Duitsland ook een aantal coronamaatregelen opgelegd waar u rekening mee dient te houden

De algemene regel zegt:
Sinds 1 oktober wordt België door Duitsland beschouwd als een ‘risicogebied’. Dit houdt in dat u:

Verplicht bent om een negatieve coronatest voor te leggen die minder dan 48u oud is, of dat u bij binnenkomst in Duitsland onmiddellijk een coronatest aflegt opdat de resultaten ervan binnen de 48u beschikbaar kunnen zijn..
Onmiddellijk na aankomst in Duitsland de gezondheidsautoriteiten op de hoogte moet stellen met behulp van volgend formulier. Wie echter binnen de 24u terug naar België komt is vrijgesteld van deze meldingsplicht

In Duitsland geldt op dit moment nog steeds een quarantaineplicht van 14 dagen voor wie uit risicogebied komt (o.a.België) wie echter één van volgende documenten kan voorleggen zal deze plicht niet moeten nakomen:

 •                Negatieve coronatest (max 48u oud)
 •                Attest van genezing van Covid-19
 •                Bewijs van volledige vaccinatie (minimaal 14 dagen voordien volledig gevaccineerd)

Hebt u jachtrechten op Duits grondgebied of wenst u als genodigde deel te nemen aan een jachtactiviteit, dan dient u zich in de eerste plaats te houden aan de algemene regel. Of hierop een afwijking is en welke voorwaarde daaraan gekoppeld is, kunt u nalezen in de specifieke maatregel per ‘Bundesländer’. Een overzicht van al deze Länder vindt u hier


Kan ik als vereniging een jachtactiviteit organiseren tot maximaal 50 personen?

Per jachtrevier mogen maximaal 50 personen deelnemen aan een jachtactiviteit. Men dient zich daarbij strikt te houden aan de wetgeving

In het draaiboek van HVV kan u deze nalezen.


Kan mijn WBE nog een vergadering organiseren waarop 50 personen fysiek aanwezig zijn?

De algemene regel zegt dat het sinds 9 juni 2021 opnieuw mogelijk is om in de private buitenruimte samen te komen met 50 personen, op voorwaarde dat alle aanwezigen worden ingedeeld in groepjes van maximaal 4 personen, kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend. En dat deze groepjes minimaal 1,5m van elkaar blijven.

Een WBE is echter een vereniging dewelke in het MB bredere versoepelingen krijgt. Zij kan in uitbreiding op de private buitenruimte, ook gebruik gaan maken van de binnenruimte om personen te ontvangen. Ook hier geldt dan wel de opdeling in groepjes van 4 en het houden van afstand van 1,5m tussen de groepjes.

Wie zijn vergadering inricht tot 24 juni mag maximaal 50 personen verzamelen. Vanaf 25 juni zal dit aantal opgetrokken worden tot 100 personen.


Wat is het Covid Event Risk Model (CERM)?

Het CERM is een online applicatie van de Vlaamse overheid dat ontwikkeld werd in samenwerking met wetenschappelijke experten, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om inzichten te krijgen op de COVID-veiligheidsrisico’s van hun evenement/activiteit dat zij beogen te organiseren. U kan dit CERM hier terugvinden

Om het CERM te gebruiken dient u zich vooreerst te registreren. Vervolgens worden u verschillende vragen voorgelegd bij de organisatie van uw activiteit. Vul deze waarheidsgetrouw aan. Na het doorlopen van het model zal u een kleurlabel worden toebedeeld van groen tot oranje naar rood.

Wie bij zijn organisatie van de jachtdag het draaiboek van HVV volgt werkt steeds coronaproof. Het doorlopen van het CERM zal u dan ook een groen label opleveren.


Ben ik als organisator van het jachtactiviteit verplicht om het CERM te doorlopen?

Het Covid Event Risk Model is een hulpmiddel en geen verplichting om aan te vullen bij de organisatie van een jachtactiviteit.

Het doorlopen van het model is wel aan te raden. Heeft u dit gedaan, bewaar dan het resultaat van de bevindingen van het CERM en neem deze mee op uw jachtdag zelf. Bij eventuele controle kan u dit resultaat mee voorleggen.


 

Kan ik mij tijdens de avondklok verplaatsen om deel te nemen aan een jachtactiviteit.

Sinds 8 mei werd de avondklok opgeheven en vervangen door een samenscholingsverbod van maximaal 4 personen in de openbare ruimte binnen de periode van 0u00 t.e.m. 5u00.

U kan zich bijgevolg opnieuw vrij verplaatsen tijdens de avondklok. Vergewis er u wel van dat er ook in de wagen maximaal 4 personen aanwezig mogen zijn (tenzij het leden van hetzelfde gezin betreft).


Kan ik op mijn jachtrevier met meerdere groepjes van 10 tegelijkertijd jagen?

Neen, met de aanpassingen van het MB kunnen we vanaf 9 juni nog maximaal met 4 in een groepje zitten. Aan deze regel werd ook toegevoegd dat deze groepjes de hele dag dezelfde moeten zijn en dat er minimaal 1,5m afstand moet gehouden worden tussen de groepjes.

Tot voor 9 juni was dit aantal conform het MB en rekening houdende met het protocol jacht’ nog 10 personen. De terugval op 4 personen lijkt een verstrenging, doch naast deze inperking komen er versoepelingen in de afstand dat de groepjes van elkaar moeten houden wat de organisatie van een activiteit sterk verbeterd. In de feiten bestaat het protocol jacht nog, doch in de praktijk zien we dat de regelgeving soepelere regels voorziet.

Conclusie: Het is niet langer toegestaan om groepjes van 10 personen te vormen.

U kan wel een jachtdag organiseren met een maximum van 50 personen die opgedeeld zijn in groepjes van maximaal 4.


Zijn de toepassingen van de coronamaatregelen in Wallonië nu dezelfde als in Vlaanderen?

De Coronamaatregelen staan beschreven in een Ministerieel Besluit dat op Federaal niveau werd genomen. Zowel bij jachtactiviteiten in Vlaanderen als in Wallonië zijn we steeds gehouden geweest om deze regels op te volgen.


Kan ik als jager nu online munitie bestellen en afhalen bij mijn wapenhandelaar? Kan ik dringende reparaties aan mijn wapen laten uitvoeren?

De federale wapenwetgeving staat niet toe dat munitie, wapens en laders op afstand verkocht worden. Deze dus online bestellen is uitgesloten. Wapenhandelaars zullen deze dienst ook niet aanbieden.