Informatieborden plaatsen aan snelwegen, zo veel mogelijk wilde varkens strekken, en een oproep lanceren om alle karkassen te rapporteren: die voorstellen lanceert Hubertus Vereniging Vlaanderen naar aanleiding van een vergadering met de gouverneurs over de Afrikaanse varkenspest.

Hoe de everzwijnenplaag in Limburg en Antwerpen aanpakken? En welke acties zijn nodig om de Afrikaanse varkenspest buiten Vlaanderen te houden?

Om een antwoord te formuleren op beide kwesties, die sinds het uitbreken van het virus in Wallonië niet meer los van elkaar kunnen staan, organiseren de gouverneurs van beide provincies een speciaal overleg met alle betrokken. Naast Hubertus Vereniging Vlaanderen schuiven ook het Agentschap voor Natuur en Bos aan, de landbouwers, de natuurorganisaties, en de wildbeheereenheden met een afschotplan voor everzwijnen.

Dinsdag vindt in Antwerpen de eerste vergadering plaats, volgende week volgt Limburg.

‘Hoewel de belangen misschien uiteen liggen, nopen de feiten tot één conclusie: in bepaalde delen van Vlaanderen zorgen de wilde zwijnen voor overlast’, zegt HVV-directeur Geert Van den Bosch. ‘Omgewoelde tuintjes, aanrijdingen, schade aan gewassen, agressief gedrag jegens honden en buurtbewoners: het gebeurt allemaal met de regelmaat van de klok. Een deel van de oplossing ligt in het zo veel mogelijk reduceren van de aantallen, natuurlijk binnen het huidige wettelijke kader.’

Daarom pleit Hubertus Vereniging Vlaanderen om niet langer restricties in te stellen wat het afschot betreft en everzwijnen te schieten ongeacht leeftijd en geslacht. ‘Met respect weliswaar voor de weidelijkheid’, verduidelijkt Van den Bosch.

Richting de landeigenaars, de overheden en terreinbeheerders vraagt hij om actief mee te werken, door op hun eigendommen een vorm van jacht toe te laten. Tegelijkertijd roept HVV de overheid op om de knelpunten bij de vermarkting van everzwijnenvlees aan te pakken. ‘Dit vormt een stimulans om nog actiever te gaan jagen’, aldus Van den Bosch. ‘Geen enkele jagers geeft immers graag een stuk gezond en lekker wildbraad weg voor destructie.’

Uit een enquête bij meer dan tweeduizend Vlamingen, in juni uitgevoerd door onderzoeksbureau Zest Marketing, blijkt trouwens dat 49,5 procent van de respondenten jagen de meest aanvaardbare manier vindt om het groeiend aantal everwijnen te verkleinen. Slechts 5,4 procent toont zich voorstander om met kooien te werken.

‘Indien ooit de Afrikaanse varkenspest in Vlaanderen uitbreekt –wat hopelijk nooit gebeurt– dan is het nemen van maatregelen veel makkelijker met een reeds teruggedrongen populatie’, aldus Van den Bosch, die daarom ook pleit om geluidsdempers en nachtrichtkijkers toe te laten. ‘Noodzakelijke instrumenten in een efficiënte jacht, die nu verboden zijn. Niet vergeten: everzwijnen zijn sluwe en schuwe nachtdieren, die bij het minste geluid wegvluchten.’

Slachtafval bij Rendac deponeren

Om de jagers te activeren, organiseert Hubertus Vereniging Vlaanderen de komende maanden vormingen voor haar leden. De Afrikaanse varkenspest vormt het centrale onderwerp van die lokale bijeenkomsten, waar opgeroepen zal worden om de druk te verhogen, om alle kadavers van wilde zwijnen te rapporteren, en om niet langer de ingewanden van geschoten exemplaren in de natuur achter te laten. ‘Daarom slaan Hubertus Vereniging Vlaanderen en de Vlaamse overheid de handen in elkaar om een netwerk van ophaalpunten voor slachtafval te ontvouwen’, aldus Van den Bosch. ‘De komende weken zitten we samen om deze punten geografisch vast te leggen.’

Dit nieuwsartikel delen:
RSS feed