Grofwildjacht: jachtpraktijk

Stille drukjacht: een draaiboek

Een stille drukjacht is een manier van jagen waarbij de geweren op een verhoog, verspreid binnen in de bestanden staan. Waar de terreinsituatie het toelaat, mag 360° in het rond geschoten worden
binnen een beperkte afstand. De drijvers bewegen zich in verschillende kleine groepen doorheen sectoren binnen de bejaagde zone. Dit doen ze zonder al te veel lawaai te maken. De bedoeling is
het wild niet op te hetzen of op te jagen, maar in beweging te brengen zonder dat daarbij familiegroepen opgedeeld worden. Doel is dat het wild zich trager beweegt en voorbij verschillende
geposteerde jagers kan komen. Op deze manier kan men op korte afstand een veiliger afschot bekomen van duidelijk aangesproken dieren. Hierdoor wordt de kans op gekwetste dieren zo klein
mogelijk gehouden. (Bron: INBO)

In Wallonië worden reeds vele jaren stille drukjachten georganiseerd. In Vlaanderen wordt deze jachtvorm stilaan ook meer toegepast om everzwijnen te bejagen.
Om zowel organisatoren als deelnemers aan stille drukjachten een aantal praktische tips te geven, werd een  draaiboek uitgewerkt door een aantal deskundigen, die jarenlange ervaring hebben
met het organiseren van stille drukjachten.

 

Het volledige draaiboek kan je hier downloaden.