Covid-19

De federale regering heeft de coronamaatregelen verscherpt om een volledige lockdown te vermijden.
Voor de jacht betekent dat het volgende
  • Wie als club, feitelijke vereniging of WBE een jachtdag organiseert, mag maximaal vijftig personen uitnodigen (jagers, drijvers, nazoek incluis). Een volwassen begeleider ziet toe op de verloop van de activiteit. Alle activiteiten dienen in open lucht te gebeuren.
  • Een jachtclub die deels een jachtactiviteit binnen organiseert, mag ten hoogste veertig personen uitnodigen. Een cateraar die voor drank en maaltijden zorgt, mag niet meer.
  • Organiseert een natuurlijk persoon als individu een jachtdag, dan blijft het aantal bij maximaal vier aanwezigen.
Om coronaproof te kunnen jagen schreef Hubertus Vereniging Vlaanderen een draaiboek, met concrete tips voor wie een jachtdag organiseert en voor wie uitgenodigd wordt.
Op het HVV-YouTubekanaal vindt u een verhelderend filmpje over wanneer een groep een feitelijke vereniging vormt, en wanneer niet
Stuur het draaiboek (en de veelgestelde vragen) zeker door naar vrienden en kennissen –want alleen samen kan het virus overwonnen worden.

 

Nog een vraag?
💻 Mail naar [email protected]
📞 Bel naar 022420045
🙋‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan