Hubertus Vereniging Vlaanderen

Leden van de Raad van Bestuur

Rudi Van Decraen

Voorzitter

Rudi Van Decraen

Als kersverse voorzitter torst Rudi een zware last op zijn schouders. Hij is zich daar terdege van bewust, maar zodra deze man het over zijn rol als voorzitter van HVV heeft, zijn de woorden als ‘teamwork’ en ‘equipe’ niet uit de lucht gegrepen. Samen met de medewerkers van HVV ziet hij het nieuwe bestuur dan ook als één hechte ploeg waarbij gezamenlijke inzet primeert boven individueel belang.

Xavier Haspeslagh

Ondervoorzitter

Xavier Haspeslagh

Voor Xavier is het uiterst belangrijk dat de komende generaties verder kunnen jagen. Als ondervoorzitter van HVV wil hij zich dan ook onbaatzuchtige inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de jagerij in Vlaanderen.

Hans-Kristof Carême

Secretaris

Hans-Kristof Carême

Als secretaris ziet hij zijn taak zeker niet als louter verslaggevend. Deze jonge Nimrod wil HVV helpen uitbouwen als een modern bedrijf die volledig ten dienst staat van de jacht in Vlaanderen. Hierbij vindt Hans-Kristof een nauw contact met onder andere de overheid en leveranciers van groot belang.

Paul Broeders

Penningmeester

Paul Broeders

Na een grondige analyse en verkenning van het fiscaal en boekhoudkundig luik van HVV wil Paul het financieel beleid van de vereniging volledig transparant maken. Bij de vereniging staat er dan ook commercieel heel wat te gebeuren. Het terugvloeien van een deel van de kosten van onder andere het Kenniscentrum is hier een voorbeeld van.

Luc Jansen

Bestuurder

Luc Jansen

Volgens Luc moet de jagerij de overheid doen inzien dat jacht er gewoon bij hoort. Naast de vertegenwoordiging van de Antwerpse jagers ziet hij dan ook zijn rol bij HVV in het helpen opkrikken van de public relations rond het jachtgebeuren.

Stefan Beeldens

Bestuurder

Stefan Beeldens

Stefan komt uit een omgeving met een zeer rijke jachttraditie. Stefan heeft zich altijd geëngageerd voor de jacht en heeft vooral in WBE-verband zijn organisatorisch talent verder ontplooid. Hij ziet zijn HVV-bestuursfunctie vooral op organisatorisch gebied. Hij droomt ervan om het verenigingsleven van de jonge jagers nieuw leven in te blazen.

Edouard Godts

Bestuurder

Edouard Godts

Edouard Godts, ingenieur van opleiding, oefent reeds meer dan 25 jaar een bestuursfunctie uit in de vereniging. Tegenover de overheid, milieuverenigingen, dierenrechtenorganisaties en burgers, is Hubertus Vereniging Vlaanderen de spreekbuis bij uitstek om de belangen van de jacht en zijn leden te verdedigen. Jagen is een levensfilosofie en heeft -terecht- zijn plaats in de samenleving. Daaraan meewerken geeft mij de mogelijkheid de leden een stem te geven, hun belangen en die van de jacht te verdedigen.

Nicolas Van Isterdael

Bestuurder

Nicolas Van Isterdael

Nicolas is met een eigen studiebureau actief in de bouwsector. Als geen ander begrijpt hij daarom het belang van engagement en doordacht beleid. Zijn leuze daarom luidt: ‘Zonder Hubertus Vereniging Vlaanderen geen jachtbeleid’.

Geert Ampe

Bestuurder

Geert Ampe

Geert pleit vooral voor een positieve benadering van de controlerende overheid naar de jagers toe. Te vaak wordt hier zonder enige vorm van tolerantie de letter van de wet toegepast. Daarnaast wil hij zich ook inzetten voor een vernieuwde ledenwerving.

Jochen Hermans

Bestuurder

Jochen Hermans

Jochen ziet zijn taak als HVV-bestuurder vooral op het vlak van communicatie waarbij het gebruik van de moderne nieuwe media een ‘must’ is. Hij vindt de visibiliteit en beeldvorming van HVV uiterst belangrijk en wil met een frisse blik de vereniging adviseren bij het hernieuwen.

Medewerkers

Geert Van den Bosch

Algemeen Directeur

Geert Van den Bosch

Dagelijkse leiding van de vereniging
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen Raad van Bestuur
Personeelsbeleid
Financieel beleid
Externe contacten

Gert Michiels

Verantwoordelijke Kenniscentrum

Gert Michiels

Coördinatie kenniscentrum
Zetelen in de MINA raad
Ondersteuning wildbeheereenheden

Dieter De Mets

Beleidsadviseur

Dieter De Mets

Public Relations
Beleidsondersteuning
Publiciteitswerving

Cedric De Haes

Technisch Medewerker

Cedric De Haes

Opmaak, controle en beheer jachtplannen
Nauw contact met bevoegde overheden
Wetgeving rond jachtplannen

Sophie Haesendonckx

Administratief Bediende

Sophie Haesendonckx

Eerste contact via telefoon/mail
Ledenadministratie en shop
Boekhouding

Maarten Goethals

Communicatieverantwoordelijke

Maarten Goethals

Communicatieverantwoordelijke

Te bereiken op

Mail: [email protected]

Gsm: 0497/25.91.57

Twitter: @HVV_Hubertus

 

Marc Van Olmen

Hoofdredacteur

Marc Van Olmen

Hoofdredacteur De Vlaamse Jager

David Ideler

Wetenschappelijk medewerker

David Ideler

Wetenschappelijk medewerker

Ondersteuning wildbeheereenheden
Wetenschappelijke ondersteuning beleid- en beheervisies HVV

Didier Delaruelle

Administratief bediende

Didier Delaruelle

Administratieve ondersteuning WBE’s

Valerie Vandenabeele

Projectmedewerker

Valerie Vandenabeele

Project Manager Natura 2000 & Policy Officer

Geoffrey Cosemans

Wetenschappelijk medewerker

Geoffrey Cosemans

Wetenschappelijk medewerker

Natalie Van Wiele

Administratief medewerker

Natalie Van Wiele

HVV Algemeen

HVV is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. HVV is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

HVV staat voor duurzame, weidelijke jacht en promoot het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de wildbeheereenheden (WBE’s) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving.

De Vlaamse Jager, het ledenblad van HVV, valt 10 keer per jaar bij de leden in de bus.

Visie

HVV ontwikkelt zichzelf en haar leden op zo een manier dat ze in de natuur van vandaag en morgen een duurzaam gebruik kunnen nastreven. Dit gebeurt in een constructieve samenwerking met alle andere actoren in het buitengebied. Wij waken erover dat al onze leden op een administratief eenvoudige manier en binnen een stabiel en werkbaar wettelijk kader hun jachtpassie kunnen blijven beleven. Jacht is voor ons ook een sociaal, vriendschappelijk gebeuren met sterke tradities, die wij ook in de toekomst willen voortzetten.

Missie

Als jagers staan wij voor een duurzaam gebruik van de natuur. Hubertus Vereniging Vlaanderen is de belangenvereniging die alle jagers in Vlaanderen vertegenwoordigt. Onze missie is om via alle mogelijke kanalen, inclusief wetgeving en beleid, een klimaat te creëren waarbinnen de uitoefening van de jacht vanzelfsprekend is.