Hubertus Vereniging Vlaanderen

Bestuursorgaan

Rudi Van Decraen

Voorzitter

Rudi Van Decraen

Als voorzitter torst Rudi een zware last op zijn schouders. Hij is zich daar terdege van bewust, maar zodra deze man het over zijn rol als voorzitter van HVV heeft, zijn de woorden als ‘teamwork’ en ‘equipe’ niet uit de lucht gegrepen. Samen met de medewerkers van HVV ziet hij het bestuursorgaan dan ook als één hechte ploeg waarbij gezamenlijke inzet primeert boven individueel belang.

Xavier Haspeslagh

Ondervoorzitter

Xavier Haspeslagh

Voor Xavier is het uiterst belangrijk dat de komende generaties verder kunnen jagen. Als ondervoorzitter van HVV wil hij zich dan ook onbaatzuchtige inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de jagerij in Vlaanderen.

Hans-Kristof Carême

Secretaris

Hans-Kristof Carême

Als secretaris ziet hij zijn taak zeker niet als louter verslaggevend. Deze jonge Nimrod wil HVV helpen uitbouwen als een modern bedrijf die volledig ten dienst staat van de jacht in Vlaanderen. Hierbij vindt Hans-Kristof een nauw contact met onder andere de overheid en leveranciers van groot belang.

Paul Broeders

Penningmeester

Paul Broeders

Na een grondige analyse en verkenning van het fiscaal en boekhoudkundig luik van HVV wil Paul het financieel beleid van de vereniging volledig transparant maken. Bij de vereniging staat er dan ook commercieel heel wat te gebeuren. Het terugvloeien van een deel van de kosten van onder andere het Kenniscentrum is hier een voorbeeld van.

Nicolas Van Isterdael

Bestuurder

Nicolas Van Isterdael

Nicolas is met een eigen studiebureau actief in de bouwsector. Als geen ander begrijpt hij daarom het belang van engagement en doordacht beleid. Zijn leuze daarom luidt: ‘Zonder Hubertus Vereniging Vlaanderen geen jachtbeleid’.

Geert Ampe

Bestuurder

Geert Ampe

Geert pleit vooral voor een positieve benadering van de controlerende overheid naar de jagers toe. Te vaak wordt hier zonder enige vorm van tolerantie de letter van de wet toegepast. Daarnaast wil hij zich ook inzetten voor een vernieuwde ledenwerving.

Sven Sels

Bestuurder

Sven Sels

Jager “Duitse school” met een passie voor alles wat leeft en beweegt in het buitengebied, voor biodiversiteit en het optimaal benutten van geschoten wild. Na meer dan 30 jachtverloven blijft de natuur me verbazen en tracht ik uit iedere jachtervaring te leren. Niet geschoten is ook gejaagd, zolang je er maar iets van opsteekt.

Ludo Fastré

Bestuurder

Ludo Fastré

Als fulltime natuurliefhebber wens ik dat de kinderen van mijn kleinkinderen nog zullen kunnen genieten van lekker wildbraad door verstandig gebruik te maken van de natuurlijke rijkdom.

Tevens zou een administratieve vereenvoudiging van het jachtbedrijf welkom zijn door de digitale ingeslagen weg van HVV verder  mee uit te bouwen.

Miet De Visscher

Bestuurder

Miet De Visscher

Ik merk hoe bij mijn generatiegenoten en jongeren het engagement voor natuur en jacht groot is. Het is dan ook belangrijk om deze betrokkenheid aan te moedigen.

Op lange termijn moeten we ijveren voor een beleid van jachtgebieden en weidelijke jacht met een toekomstvisie.

Team

Geert Van den Bosch

Algemeen Directeur

Geert Van den Bosch

Dagelijkse leiding van de vereniging
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen Raad van Bestuur
Personeelsbeleid
Financieel beleid
Externe contacten

Gert Michiels

Verantwoordelijke Kenniscentrum

Gert Michiels

Coördinatie kenniscentrum
Zetelen in de MINA raad
Ondersteuning wildbeheereenheden

Dieter De Mets

Beleidsadviseur

Dieter De Mets

Public Relations
Beleidsondersteuning
Publiciteitswerving

Cedric De Haes

Technisch Medewerker

Cedric De Haes

Opmaak, controle en beheer jachtplannen
Nauw contact met bevoegde overheden
Wetgeving rond jachtplannen

Marc Van Olmen

Hoofdredacteur

Marc Van Olmen

Hoofdredacteur De Vlaamse Jager

Miel Cnuts

Wetenschappelijk medewerker

Miel Cnuts

Geoffrey Cosemans

Wetenschappelijk medewerker

Geoffrey Cosemans

Wetenschappelijk medewerker

Natalie Van Wiele

Administratief medewerker

Natalie Van Wiele

Verkoop publiciteit en advertentieruimte ledenmagazine De Vlaamse Jager

[email protected]

+32 476 48 61 50

Didier Delaruelle

Administratief bediende

Didier Delaruelle

Administratieve ondersteuning WBE’s

Christophe Rutsaert

Communicatieverantwoordelijke

Christophe Rutsaert

Christophe zal een brug slaan tussen ervaren jagers en jonge enthousiastelingen, waarbij hij zal zorgen voor een uitwisseling van kennis en ervaring.

Op die manier kan hij bijdragen aan de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie jagers die de tradities en ethiek van de jacht hoog in het vaandel dragen.

HVV Algemeen

HVV is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. HVV is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

HVV staat voor duurzame, weidelijke jacht en promoot het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de wildbeheereenheden (WBE’s) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving.

De Vlaamse Jager, het ledenblad van HVV, valt 10 keer per jaar bij de leden in de bus.

Visie

HVV ontwikkelt zichzelf en haar leden op zo een manier dat ze in de natuur van vandaag en morgen een duurzaam gebruik kunnen nastreven. Dit gebeurt in een constructieve samenwerking met alle andere actoren in het buitengebied. Wij waken erover dat al onze leden op een administratief eenvoudige manier en binnen een stabiel en werkbaar wettelijk kader hun jachtpassie kunnen blijven beleven. Jacht is voor ons ook een sociaal, vriendschappelijk gebeuren met sterke tradities, die wij ook in de toekomst willen voortzetten.

Missie

Als jagers staan wij voor een duurzaam gebruik van de natuur. Hubertus Vereniging Vlaanderen is de belangenvereniging die alle jagers in Vlaanderen vertegenwoordigt. Onze missie is om via alle mogelijke kanalen, inclusief wetgeving en beleid, een klimaat te creëren waarbinnen de uitoefening van de jacht vanzelfsprekend is.