Paul Broeders

Paul Broeders

PENNINGMEESTER

OVER PAUL

Na een grondige analyse en verkenning van het fiscaal en boekhoudkundig luik van HVV wil Paul het financieel beleid van de vereniging volledig transparant maken. Bij de vereniging staat er dan ook commercieel heel wat te gebeuren. Het terugvloeien van een deel van de kosten van onder andere het Kenniscentrum is hier een voorbeeld van.