Bevraging biotoop

Heel wat jagers voeren biotoopverbeteringsmaatregelen uit in hun jachtrevier, maar kwaliteitsvolle foto’s van zulke acties is vaak niet beschikbaar. Hubertus Vereniging Vlaanderen wil graag kennisuitwisseling tussen jagers faciliteren door kwaliteitsvolle foto’s van die terreinacties te verzamelen en op een aantrekkelijke manier te delen met de sector. Daarnaast wil de vereniging het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de jacht vergroten door deze foto’s eveneens aan het bredere publiek te presenteren.

Vul onderstaande bevraging in en bezorg ons het nodige beeldmateriaal.

Nog vragen? Contacteer Hubertus Vereniging Vlaanderen

📞 022420045

📧 [email protected]