Meldingen

Via deze pagina kan u melding maken van allerhande problemen. Door deze meldingen te bundelen kunnen grotere Vlaamse problemen beter in kaart gebracht worden. ‘Meten is Weten!’ Daarom is het belangrijk dat ook u melding maakt van bijvoorbeeld schade door vos.

Dat vossen een impact hebben op bepaalde wildpopulatie, doch ook op menig beschermde soort is een verhaal dat wij als jager maar al te goed kennen. Niet jagers ondervinden dit vaak op een heel andere manier. Zij krijgen nachtelijk of soms zelfs overdag bezoek van de vos in de kippenren. Deze onaangename ervaring komt steeds vaker voor. Om een beeld te krijgen van wanneer dit gebeurt en over welke aantallen dit gaat, werd door HVV een databank opgezet waarin iedereen zijn meldingen aangaande schade door vos kan invoeren.