Algemene visie HVV

HVV ontwikkelt zichzelf en haar leden op zo een manier dat ze in de natuur van vandaag en morgen een duurzaam gebruik kunnen nastreven. Dit gebeurt in een constructieve samenwerking met alle actoren in het buitengebied. Wij waken erover dat al onze leden op een administratief eenvoudige manier en binnen een stabiel en werkbaar wettelijk kader hun jachtpassie kunnen blijven beleven. Jacht is voor ons ook een sociaal, vriendschappelijk gebeuren met sterke tradities, die wij ook in de toekomst willen voortzetten.