Diersoorten

Grof wild

Reebok
everzwijn
Damhert
Edelhert
Moeflon

Klein wild

Haas
Patrijs
Fazant

Waterwild

Wilde eend
Canadese gans
Grauwe gans
Smient
Kievit

Overig wild

Vos
Houtduif
Konijn
Verwilderde kat
Steenmarter

Exoten

Nijlgans
Wasbeer
Muntjak

Kraaiachtigen

Kraai
Ekster
Kauw

Statuutloze dieren

Verwilderde duif
Bruine rat
Boerengans