Zwarte kraai

Naamgeving

Wetenschappelijk: Corvus corone
Frans: Corbeau noir
Engels: Carrion crow
Duits: Aaskrähe

Uiterlijk

De zwarte kraai is een egaal zwarte vogel, met een gemiddelde lengte van 48 tot 53 cm. Zijn gewicht ligt tussen de 396 en 602 gram. In bepaald licht lijken zijn veren glanzend. Het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. De spanwijdte van een volwassen zwarte kraai varieert tussen de 84 en 100 cm. Hij lijkt bijna op de raaf behalve dan voor het veel kleinere formaat, de lichtere snavel en de meer hoekige staart.

Voedsel

Zwarte kraaien zijn omnivoren en kunnen in allerlei leefgebieden wel iets vinden dat ze kunnen eten. Daardoor is er een waaier aan bronnen waar deze vogel zijn voedsel kan halen. Aas, ongewervelden, zaad en gewassen zoals bv maïs. Door het verdwijnen van voldoende schuilmogelijkheden worden ook vaak nesten geroofd en andere kleinere zoogdieren gepredeerd.

Biotoop

Zwarte kraaien leven in diverse habitats. Vandaag hebben ze zich in opmerkelijke mate aangepast aan voorstedelijke en stedelijke gebieden. Ze gebruiken parken en gebouwen om te nestelen en zoeken zelfs naar voedsel op stortplaatsen en in afvalcontainers. Individuen in steden hebben zeer vergelijkbaar succes met foerageren als die in niet-stedelijke omgevingen.

De hoogste dichtheden van zwarte kraai worden waargenomen in de kleinschalige cultuurlandschappen waar ze foerageren op akkers voor gewassen, resten maar ook aas en prooidieren.

Voortplanting

Zwarte kraaien beginnen met het bouwen van hun nest vanaf het einde van maart tot begin april. Het nest wordt vaak gemaakt in de vork van een boomtak in samenwerking tussen het mannetje en het vrouwtje. De nestbouw duurt meestal ongeveer vijf dagen.

Het vrouwtje neemt de taak van het uitbroeden van de eieren op zich. Het broeden begint al vanaf het moment dat het eerste ei is gelegd. De eieren zijn ongeveer 40 bij 34 millimeter groot, glanzend blauwgroen met donkere vlekken. Gewoonlijk leggen ze 4 tot 7 eieren, die gedurende ongeveer 21 dagen worden bebroed. Nadat de eieren zijn uitgekomen kunnen de jongen na een maand uitvliegen. Kraaien paren pas in het einde van hun tweede levensjaar.

Gedrag

Zwarte kraaien leven in groepen, “moorden” genaamd, tot ze paren. Deze groepen bestaan vaak uit leden van verschillende families en concurreren om middelen door in grote gebieden rond te zwerven. Wanneer ze een partner vinden, verlaten ze de groep en vestigen ze hun eigen territorium. Na de vestiging van het territorium verdedigen paren dit het hele jaar door. Ze vertonen complex gedrag, zoals het gebruik van gereedschap, zoals stokken om voedsel te bereiken, zelfs het gebruik van auto’s om noten te kraken. Er is bewijs dat ze andere soorten herkennen en interactie hebben met mensen in de buurt van hun territorium.

Populatie

Voor de periode 2013-2018 wordt de broedpopulatie zwarte kraai in Vlaanderen geschat op 40.000-70.000 broedparen. De broedpopulaties zwarte kraai namen in deze periode toe.

Jacht

Gewone Jacht
Bijzondere Jacht
Bestrijding

Bestrijding via een afwijking op het soortenbesluit.