Schadekaart wolf

Sinds de komst van de wolf in Vlaanderen, januari 2018, helpt de jachtsector actief mee met het monitoren van de soort. De jagerij, vertegenwoordigd door Hubertus Vereniging Vlaanderen, maakt tevens deel uit van het Wolvenplatform, waar de belangrijkste stakeholders van het buitengebied samen met de overheid werken om het samenleven met de wolf maximaal te organiseren, met de nodige aandacht ook voor de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van de nieuwe toppredator, die zich vooral in de provincies Limburg en Antwerpen lijkt thuis te voelen.

In het zoeken naar een draagvlak komt communicatie naar voren als een van de speerpunten van het beleid. Meer specifiek: ‘correcte, toegankelijke informatie en degelijk uitgewerkte communicatie’, aldus het Wolvenplan, een uitgebreide nota waarin de contouren vastleggen van die opdracht.

Die communicatie moet zich zowel richten naar het algemene publiek via pers en media als naar rechtstreeks betrokken partijen in het verhaal. Voor het bereiken van die laatsten –onder andere schapenhouders, paardenliefhebbers, jagers, landbouwers, natuurverenigingen– kijkt de Vlaamse overheid specifiek naar de sectororganisaties, die rechtstreeks in contact staan met hun achterban.

Of zoals het Wolvenplan die bezorgdheid concreet verwoordt: ‘De actoren hebben vooral nood aan voldoende informatie voor hun leden of doelgroep. Hier is niet alleen top-down communicatie aan de orde, maar is zeker ook participatie nodig.’

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft die taak altijd ter harte genomen door niet alleen een pragmatische visie te ontwikkelen op de komst van de wolf. Maar ook door kritisch maar correct te informeren (op al haar kanalen) over de impact ervan.

Wat het participatieve luikt betreft, heeft de jachtorganisatie nu een interactieve kaart gemaakt waarop de lezer in één oogopslag kan zien in welke regio’s de wolf actief is, en hoeveel schadegevallen aan gehouden dieren op diens conto staan (het merendeel daarvan voorlopig schapen).

De data die Hubertus Vereniging Vlaanderen gebruikt, zijn afkomstig van een openbare lijst met schademeldingen van wolf op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het gaat dus telkens om een officieel geregistreerde wolvenaanval, waarvan de ruime meerderheid door DNA-onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werd bevestigd. Niet-gevalideerde aanvallen worden –voor alle duidelijkheid– niet opgenomen.

Door het visualiseren van bestaande informatie, gepresenteerd in een makkelijk te gebruiken module, beantwoordt de belangenorganisatie aan een vraag die al langer leeft bij de achterban en bij een deel van de samenleving, die openheid en transparantie een must vinden in een belangrijk maatschappelijk dossier als deze.

Heeft u schade geleden door een wolf? Neem dan zo snel mogelijk (liefst binnen de 24 uur) telefonisch contact op met de dienst Natuurinspectie van Natuur en Bos. Een specialist zal langskomen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken.

Opgelet nog: een punt op de kaart komt -voor alle duidelijkheid- niet overeen met de exacte locatie van de wolvenaanval. Het Agentschap voor Natuur en Bos besliste om de schademeldingen uitsluitend op gemeenteniveau vrij te geven vanwege de bescherming van de privacy van de schadelijder en van het precieze leefgebied van de wolf.

Nog vragen? Contacteer Hubertus Vereniging Vlaanderen

📞 022420045

📧 [email protected]