Word nu lid van HVV

Voortgang in dossiers afwijkingsvergunning bestrijding kraaiachtigen

Als je je soms de vraag stelt: “Wat doet Hubertus Vereniging Vlaanderen eigenlijk voor jagers in Vlaanderen?”, dan is dit dossier daar een perfect voorbeeld van. Hubertus Vereniging Vlaanderen is als grootste belangenorganisatie héél...

Verder lezen

Projectoproep Soorten 2024

Ook jagers leveren aanzienlijke inspanningen om biotoopverbeteringen aan te brengen die ten goede komen aan onze akkervogels en andere bedreigde diersoorten. Projectsubsidies zoals deze ‘Projectsubsidie-Soorten’ van het Agentschap voor...

Verder lezen

Dieren opnemen in de Grondwet? Ontoelaatbaar

De Grondwetcommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft met een unanieme goedkeuring, en met 3 onthoudingen, ingestemd om dieren op te nemen in de Grondwet. Het voorstel plaatst de bescherming van dieren onder art. 7bis van de...

Verder lezen

Activiteiten

Studiedag Jacht & Wildbeheer: Toekomst en Innovatie

mei 14 (09:15) - mei 14 (17:00)

Hogeschool PXL en Hubertus Vereniging Vlaanderen organiseren opnieuw een studiedag. Deze editie luidt als volgt ‘Jacht & Wildbeheer: Toekomst en …

Jachtplannen

Word lid van Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) vertegenwoordigt ruim twee derde van alle Vlaamse jagers. HVV is hiermee de enige jagersvereniging in Vlaanderen en de enige gesprekspartner inzake jacht voor de overheid.

Door lid te worden van HVV ondersteunt u het voortbestaan van de weidelijke jacht in Vlaanderen en helpt u mee de duurzame jacht en het behoud van de biodiversiteit te promoten!