Verwilderde duif

Naamgeving

Wetenschappelijk: Columba livia domestica
Frans: Pigeon des villes
Engels: Feral pigeon
Duits: Stadttaube

Jacht

Gewone Jacht
Bijzondere Jacht
Bestrijding

Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. Gezien deze soort geen inheemse soort is  -die het door de omgevingsfactoren zeer goed doet in stad en platteland- ontstaan steeds grotere populaties. Ook de impact die ze op de wedstrijdduiven hebben, door deze sterk te verstoren, is niet te onderschatten.

Gebruik van het vuurwapen voor het afschot van verwilderde duiven is toegestaan onder volgende voorwaarden:

  • U bent in het bezit van een geldig jachtverlof, een andere wapenvergunning volstaat niet;Het wapen dat u hanteert is een voor de jacht geregistreerd wapen;
  • Gebruik van lood- en zinkhagel is verboden;
  • U kan uitsluitend op terreinen waarop u het jachtrecht heeft verwilderde duiven schieten. Op andere terreinen is geen afschot mogelijk. Ook niet met een melding van bestrijding;
  • U hebt een legale reden om op het veld te zijn met het geweer. Dit is met name zo als het afschot gebeurt tijdens de jacht of de bestrijding op andere soorten conform de jachtwetgeving/het soortenbesluit.
  • Afschot van geringde duiven is verboden.
  • Afschot binnen de 150 meter in de richting van woningen en gebouwen is verboden.
  • Gebruik van andere dan voor de jacht geldende methoden (bv. klemmen, gif, …) komen niet in aanmerking voor deze actie.
  • Duiven die tijdens deze acties worden gestrekt, mogen in geen geval gecommercialiseerd worden.

Gebruik PCP-wapens – statuutloze dieren:

Een PCP-wapen kan/mag gebruikt worden om (bruine) ratten te reguleren. Naast bruine ratten, komen ook verwilderde gedomesticeerde soorten voor die schade en overlast kunnen berokkenen (verwilderde duiven, verwilderde boerenganzen,…).

Het ANB heeft geen bezwaar tegen het gebruik van PCP wapens voor het doden van statuutloze dieren. Het gebruik van PCP wapens is verankerd in de Wapenwet (federale bevoegdheid).