Bruine rat

Naamgeving

Wetenschappelijk: Rattus norvegicus
Frans: rat brun
Engels: Brown rat
Duits: Wanderratte

Jacht

Gewone Jacht
Bijzondere Jacht
Bestrijding

De bruine rat is een soort die oorspronkelijk in de 18e eeuw vanuit Azië naar Europa werd gebracht via scheepvaartroutes. Deze rat heeft een uitgesproken affiniteit voor water en wordt ook vaak geassocieerd met natte omgevingen. Een andere term die soms wordt gebruikt om naar de bruine rat te verwijzen, is “rioolrat”. Het voorkomen van bruine ratten wordt vaak in verband gebracht met menselijke aanwezigheid en de beschikbaarheid van voedsel, met name afval.

Gebruik PCP-wapens – statuutloze dieren:

Een PCP-wapen kan/mag gebruikt worden om (bruine) ratten te reguleren. Naast bruine ratten, komen ook verwilderde gedomesticeerde soorten voor die schade en overlast kunnen berokkenen (verwilderde duiven, verwilderde boerenganzen,…).

Het ANB geen bezwaar heeft tegen het gebruik van PCP wapens voor het doden van statuutloze dieren. Het gebruik van PCP wapens is verankerd in de Wapenwet (federale bevoegdheid).