Team

Bestuursorgaan

Team

Missie

Hubertus Vereniging Vlaanderen staat voor het recht op jagen, zijnde het duurzaam gebruik van het wild en zijn leefgebied.

Visie

Hubertus Vereniging Vlaanderen is een belangenvereniging die alle jagers vertegenwoordigt die op een duurzame manier gebruik maken van de natuur. Dat doen we in de eerste plaats door:

  • Een sterke visie over duurzame en ethische jacht uit te dragen naar jagers en niet-jagers.
  • Onze leden te ondersteunen om op een administratief eenvoudige manier binnen een stabiel en werkbaar wettelijk kader hun jachtpassie te kunnen blijven beleven.
  • Faunabeheer wetenschappelijk te onderbouwen.
  • Inzetten op permanente verjonging zodat we in de toekomst onze tradities kunnen verderzetten.