Ludo Fastré

Ludo Fastré

BESTUURDER

OVER LUDO

Als fulltime natuurliefhebber wenst hij dat de kinderen van zijn kleinkinderen nog zullen kunnen genieten van een lekker stuk wildbraad door verstandig gebruik te maken van de natuurlijke rijkdommen.

Tevens staat hij voor een administratieve vereenvoudiging van het jachtbedrijf door de digitale ingeslagen weg van Hubertus Vereniging Vlaanderen verder mee uit te bouwen.