Miet De Visscher

Miet De Visscher

BESTUURDER

OVER MIET

Zij merkt hoe bij haar generatiegenoten en jongeren het engagement voor natuur en jacht groot is. Het is dan ook belangrijk om deze betrokkenheid aan te moedigen.
Op lange termijn moeten we ijveren voor een beleid van jachtgebieden en weidelijke jacht met een toekomstvisie