Woensdag zitten Hubertus Vereniging Vlaanderen en minister Joke Schauvliege samen om te kijken naar de gevolgen nu een aantal middelen niet meer mogen gebruikt worden voor de bestrijding van kraaien en kauwen.   

In haar Arrest N° 243.364 van 10 januari 2019 vernietigt de Raad van State het wijzigingsbesluit van 17 juni 2016 waarmee de Vlaamse Regering het Soortenbesluit van 15 mei 2009 aanpaste. In 2016 werd de oude bijlage 3 vervangen door een volledig bewerkte bijlage, waardoor de leesbaarheid en de transparantie van de wettekst werd verhoogd. Bovendien werden een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht, onder meer aan de toegestane bestrijdingsmiddelen, de bestrijdingsperiodes en de administratieve procedures. Door de vernietiging hiervan herleeft de oude bijlage 3.

Vogelbescherming Vlaanderen vocht deze wijzigingen uit 2016 aan omdat het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht geschonden zouden zijn. In essentie vecht Vogelbescherming Vlaanderen aan dat het Agentschap voor Natuur en Bos geen actieve toestemming moet verlenen aan de aangevraagde bestrijdingsacties en dat daarmee de bescherming van bepaalde soorten herleid wordt tot een soort passieve ‘uitzonderingsbescherming’.

Door het vernietigingsarrest mogen een aantal middelen opnieuw niet meer worden gebruikt (kunstmatige lokvogels, larsen-vangkooien voor de vangst van kraai en kauw, elektronisch aangedreven lokmechanismen, etc), de brandgans wordt opnieuw een strikt beschermde soort en er bestaan opnieuw verschillende periodes voor het gebruik van trechtervallen in bossen en akkers en velden. Ook moet de bestrijding gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos en de burgemeesters van de gemeenten waar u de bestrijding uitvoert. Die laatste hebben de mogelijkheid om de bestrijding te verbieden of beperken.

Hubertus Vereniging Vlaanderen analyseert momenteel de volledige impact van dit vernietigingsarrest. Morgen zit de belangenorganisatie van de jacht samen met Vlaams minister Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Immers, jagers moeten op zeer korte termijn duidelijkheid krijgen welke acties zij kunnen uitvoeren, welke middelen zij daarbij kunnen gebruiken, binnen welke perioden de bestrijding kan worden uitgevoerd en welke administratieve plichtplegingen moeten worden gevolgd. Hubertus Vereniging Vlaanderen houdt u op de hoogte van het vervolg.

Dit nieuwsartikel delen:
RSS feed