Waarop moeten jagers letten bij jachtreizen?

Controleer voor je een reis plant in welke regio’s er een risico is. We raden jachtreizen naar geïnfecteerde gebieden en risicogebieden zeer sterk af!

Moest je desondanks toch een risicogebied op jachtreis gaan, neem dan volgende voorzorgsmaatregelen om insleep van varkenspest in Vlaanderen te voorkomen:

  • Was na de jacht de handen met water en zeep en desinfecteer ze daarna met desinfecterende handgel (ethanol 70 %)
  • Reinig en ontsmet alle materiaal dat gebruikt werd bij de jacht, voertuig inbegrepen
  • Voertuig ter plekke reinigen en ontsmetten (inclusief banden, wielkasten, …). Ook vuil geworden oppervlakten binnenin het voertuig(vb. voetmat) reinigen en ontsmetten. Zittingen kunnen best op voorhand afgedekt worden met plastic.
  • Was de kledij die tijdens de jacht werd gedragen aan hoge temperatuur (minstens 60 ° C)
  • Neem geen vlees, karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën mee van everzwijnen
  • Neem geen jachthonden mee
  • Draai vloeistofdichte (wegwerp)handschoenen met lange mouwen
  • Respecteer een eet- en drinkverbod tijdens het ontweiden en manipuleren van kadavers.
  • De lokale bioveiligheidsmaatregelen bij de jacht respecteren (vb. wat te doen met ingewanden, kadavers, …)

De ontsmetting moet worden uitgevoerd met biociden die doeltreffend zijn tegen het AVP-virus. Een lijst van geschikte biociden en hun gebruik kan je hier terugvinden. De lijst werd in de eerste plaats opgemaakt voor desinfectie van varkensbedrijven. De lijst wordt regelmatig geupdate. Opgelet: biociden werken enkel op propere oppervlakten. Eerst moeten voorwerpen, voertuigen, laarzen, … gebruikt bij de jacht gereinigd worden en vervolgens pas ontsmet, bijvoorbeeld door het biocide met een verstuiver op het oppervlak van laarzen, banden, wielkassen, … te spuiten.

Iedereen die in de besmette landen in contact geweest is met varkens of everzwijnen, mag na zijn terugkeer in België, gedurende 72 uren geen varkensbedrijven bezoeken.

Download hier de folder (versie juli 2022) van FAVV en de Vlaamse en Waalse overheid met info over hoe omgaan met de Afrikaanse Varkenspest.