Online statistieken grofwildjacht

Achtergrond en doelstelling

Sinds 2002 worden de gegevens over de jacht op grofwildsoorten (hertachtigen en everzwijnen) in Vlaanderen systematisch door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek verwerkt en sinds 2011 wordt hierover jaarlijks gerapporteerd. Ook de resultaten van de kwaliteitscontrole van de biologische gegevens over lichaamsconditie en voortplanting, die gebeurt door het inzamelen van onderkaken en bij everzwijn ook de baarmoeders, worden mee opgenomen in deze periodieke rapportering.

De informatie vormt, in combinatie met andere beleidselementen zoals landbouw- of bosbouwschade, habitatkwaliteit en het aantal verkeersongevallen met wild, de basis voor het evalueren en eventueel bijsturen van de beheerdoelstellingen en maatregelen voor deze wildsoorten in Vlaanderen. Deze info wordt hierbij niet enkel door het beleid geraadpleegd, ook de vele wildbeheereenheden en zelfs de individuele jagers maken graag van deze cijfers gebruik om hun lokaal beheer te helpen evalueren.

Aan de hand van de verzamelde data en analyses werd in 2013 een eerste keer een overzichtsrapport voor de periode 2002-2012 opgemaakt, daarna gevolgd door jaarlijkse overzichten. Toch bleek dat het statisch karakter van deze rapporten niet volledig aan de, vaak geografisch verschillende, noden van alle belanghebbenden voldeed. Om hieraan tegemoet te komen werd een dynamische online tool ontwikkeld. Deze tool laat de gebruiker toe om zelf de soort, regio (tot op het niveau van de fusiegemeente) en jaren te selecteren waarin hij is geïnteresseerd.

Het INBO hoopt met de publicatie van deze gegevens en statistieken, die trouwens telkens ook als ruwe gegevens vanaf de website zijn te downloaden, tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van de grofwildjacht in Vlaanderen. We zullen de gegevens verschillende keren per jaar updaten.

Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Meer weten?

De Online statistieken grofwildjacht in Vlaanderen kan u hier raadplegen.