Radiocommunicatie tijdens de jacht

Radiocommunicatie tijdens de jacht, wat zijn de wettelijke mogelijkheden?

In de jachtwereld is goede communicatie van onschatbare waarde. Radio’s (walkietalkies) bieden jagers een betrouwbare en directe manier om met elkaar in contact te blijven, wat een verhoogde veiligheid en een aantal aanzienlijke voordelen met zich meebrengt.

In geval van noodsituaties kunnen jagers onmiddellijk reageren en coördineren, waardoor het risico op ongelukken aanzienlijk wordt verminderd. Dit kan zelfs levensreddend werken, zonder afhankelijk te zijn van mobiel telefoonbereik.
Tijdens druk- en drijfjachten, waarbij groepen mensen zich strategisch verplaatsen om wild in beweging te brengen, kunnen walkietalkies de coördinatie verbeteren. Jagers kunnen snel informatie uitwisselen over de locatie van het wild en de andere jagers, wat de efficiëntie van de jacht verhoogt. Onverwachte situaties zoals de aanwezigheid van wandelaars of mountainbikers kunnen snel gemeld worden.

Walkietalkies stellen drijvers in staat om hun locatie met elkaar te delen, wat met name handig is in uitgestrekte gebieden. Dit vergemakkelijkt de navigatie en helpt te voorkomen dat drijvers verdwalen of elkaar uit het oog verliezen.

Het gebruik van radioapparatuur tijdens de jacht biedt dus niet alleen praktische voordelen, maar draagt ook bij aan een veiligere, efficiëntere en meer georganiseerde jachtervaring voor alle deelnemers.

Welke middelen kan u gebruiken tijdens de jacht en wat zijn de voordelen en nadelen precies?

GSM/Smartphone

 • Voordelen: vrij gebruik, wijdverspreid, kan iedereen bereiken inclusief hulpdiensten.
 • Nadelen: mogelijk geen bereik in afgelegen gebieden, geen groepsoproep mogelijk, omslachtig voor snelle communicatie.

PMR-446

Dit zijn radio’s (Private Mobile Radio) die vrij gebruikt mogen worden op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • ofwel 8 analoge kanalen in de 446,0-446,1 MHz-band met 0,5 W;
 • ofwel 16 analoge kanalen in de 446,0-446,2 MHz-band met 0,5 W;
 • ofwel 8 of 16 digitale kanalen in de 446,1-446,2 MHz-band met 0,5 W;
 • ofwel 16 of 32 digitale kanalen in de 446,0-446,2 MHz-band met 0,5 W.

 

 • Voordelen: vrij gebruik in heel Europa, verschillende frequenties, groepsoproep mogelijk.
 • Nadelen: vanwege het lage vermogen (max. 0,5 W) heel beperkt bereik, risico van andere gebruikers op dezelfde frequentie.

CB (Citizen Band)

Deze radio’s, die vooral bekend zijn bij vrachtwagenchauffeurs, hebben 40 frequenties in de 27 MHz-frequentieband met een vermogen van 4 watt. Ze hebben een bereik van ±4 km in open gebied.

 • Voordelen: vrij gebruik in heel Europa, verschillende kanalen, groepsoproep mogelijk.
 • Nadelen: bereik vermindert in bebost gebied, risico van andere gebruikers op dezelfde frequentie, hogere investeringskost.

Ontvanger VHF/UHF zonder zendmogelijkheid

Een VHF- of UHF-ontvanger waarmee je enkel kan luisteren.

 • Voordeel: vrij gebruik vermits er geen radiozender inzit.
 • Nadeel: enkel ontvangst, geen zendmogelijkheid.

Professionele walkietalkies

Een professionele walkietalkie is een vergunningplichtige draagbaar radiotoestel waarmee u kunt zenden en ontvangen, met een maximaal vermogen van 5W, bedoeld voor communicatie tussen twee of meerdere personen.
Specifiek voor jacht zijn er 8 frequenties gereserveerd in België in de 154 MHz frequentieband.

 • Voordelen: 8 frequenties gereserveerd voor de jacht in heel België, groepsoproep mogelijk, groot bereik.
 • Nadelen: gebruik vereist vergunning, doorlopende gebruikskosten

Daarbuiten is apparatuur die werkt in de frequentiebanden 144-146 MHz of 430-440 MHz gereserveerd voor radioamateurs onder strikte voorwaarden. Deze apparaten mogen alleen aan radioamateurs worden verkocht en mogen niet worden gewijzigd om op andere frequenties te zenden of te ontvangen.

De walkietalkies voor de jacht worden voorgeprogrammeerd op 8 kanalen. Afhankelijk van de provincie waarin u de apparatuur gebruikt, kiest u één van de kanalen die daar toegestaan zijn.

In deze tabel kan u de verschillende kanalen met bijbehorende frequenties voor de jacht per provincie terugvinden:

Wetgeving

De wetgeving die van kracht is wordt bepaald door de wet van 2005, het KB van 2009, het KB van 2016 en KB van 2023.

Deze wetgeving bepaalt dat u eerst een vergunning dient te bekomen alvorens u uw toestel in bezit mag hebben.

Alvorens u een toestel aanschaft, dient u goed na te gaan over welk soort toestel het gaat en of het effectief mag gebruikt worden voor de jacht (voorgeprogrammeerde kanalen). U kunt steeds de verkoper hiervoor aanspreken.
Alle toestellen dienen ook een CE-markering te hebben.

Heeft u een toestel, maar gebruikt u dit niet? Dan heeft u wel een houder vergunning nodig, te bekomen bij het BIPT.

Vergunningen aankopen voor uw professionele walkietalkie voor de jacht.

Dit kan

 1. bij Hubertus Vereniging Vlaanderen of bij de Royal Saint-Hubert Club de Belgique.
  De tarieven zijn bij beide verenigingen hetzelfde.
 2. rechtstreeks bij het BIPT

Bij het BIPT betaalt u een controle- en toezichtrecht alsook een éénmalig dossierrecht voor de opstart van het dossier, alsook een half dossierrecht bij iedere wijziging van het dossier. Deze vergunning kan om het even welk moment stopgezet worden door middel van een gewone kennisgeving (per brief of email).

Bij uw vergunning ontvangt u een sticker met een QR-code die u bij voorkeur kleeft aan de binnenkant van de walkietalkie (achter de batterij), zodat de QR-code niet beschadigd geraakt. Indien u de sticker niet op de walkietalkie kleeft, dan dient U deze sticker te allen tijden op zak te hebben bij gebruik van het apparaat.

Wie mag een zender gebruiken tijdens de jacht?

Alleen de houder van de vergunning mag een radio bezitten en gebruiken tijdens de jacht, behalve in drie zeer specifieke gevallen die door het BIPT zijn toegestaan:

 • een jachtvereniging mag één of meer radio’s bezitten. Tijdens een jachtdag kan de vereniging het gebruik van de radio’s toestaan aan de verantwoordelijken die hun identiteit hebben meegedeeld bij de aanvraag van de vergunning.
 • een jachtvereniging kan hetzelfde gebruik toestaan aan elke andere deelnemer aan de jacht (jager, jachtopziener, spoorzoeker, spotter, wildverzamelaar of andere hulp), op voorwaarde dat ten minste één van de verantwoordelijken van de vereniging aanwezig is op de dag van de jacht.
 • daarnaast mag een eigenaar van radio’s en houder van de juiste vergunning het gebruik van een van zijn radio’s toestaan aan een andere persoon die deelneemt aan dezelfde jachtactiviteit, op voorwaarde dat de betreffende eigenaar/vergunninghouder aanwezig is en de stickers op de radio’s zijn gekleefd of zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen is verplicht de naam, voornaam en woonplaats van de vergunninghouders en van alle personen die in vergunningaanvragen worden vermeld, aan het BIPT door te geven vóór de gewenste datum van indienststelling van de vergunningen.

Handhaving

Wat indien u vergunningplichtige apparatuur gebruikt zonder een geldige vergunning?

Bij controle en betrapping door de dienst handhaving van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) riskeert u:

 • opmaak van een Proces Verbaal
 • inbeslagname van de apparatuur
 • een administratieve sanctie (geldboete) of correctionele veroordeling (dit komt op je strafregister)

Koop uw vergunning

Wacht niet langer en koop hieronder uw vergunning bij Hubertus Vereniging Vlaanderen.