JVB – Middelen, methodes en munitie

U scande de QR code op de schuifkaart.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende middelen, methodes,  locatiebeperkingen en soorten munitie die men kan gebruiken bij de uitvoer van de gewone jacht, de bijzondere jacht en de bestrijding.

Plaatsen lay-out van schuifkaart

 

De bijschriften op de schuifkaart verwijzen naar:

 1. Enkel kogelpatronen voor getrokken loop met een minimale (normale) trefenergie van 980 J op 100 m afstand van de loopmond.
 2. Enkel kogelpatronen voor een getrokken loop met een nominaal kaliber van minimaal 6,5 mm, met een minimale (normale) trefenergie van 2200 J op 100 m afstand van de loopmond of kogelpatronen voor gladde loop van het kaliber 20, 16 en 12.
 3. De aankorrelplaatsen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald door de minister. De plaats moet worden aangeduid op een kaart die overgemaakt wordt aan ANB. Bij wijziging van de locatie wordt een nieuwe kaart ingediend.
 4. Het gebruik van de val beantwoordt aan de onderstaande voorwaarden:
  • De val heeft in gesloten toestand minstens één opening in de zijwand ter hoogte van het maaiveld waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven;
  • De val wordt dagelijks gecontroleerd en alle gevangen soorten waarvoor het gebruik van de val niet is toegelaten worden onmiddellijk ter plaatse vrijgelaten;
  • De val is voorzien van een weersbestendig plaatje met het jachtverlofnummer van de plaatser van de val en het telefoonnummer van de provinciale dienst van ANB. Deze gegevens moeten leesbaar vermeld staan. Koop hier uw plaatje;
  • De val heeft een maximaal volume van 1000 dm3;
  • De bovenkant van de val bestaat uit ondoorzichtig materiaal;
  • De val kan worden gebruikt in combinatie met dierlijk of niet-levend plantaardig lokaas.
 5. Het gebruik van de val beantwoordt aan de onderstaande voorwaarden:
  • De val heeft in gesloten toestand minstens één opening in de zijwand ter hoogte van het maaiveld waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven;
  • De val wordt dagelijks gecontroleerd en alle gevangen soorten waarvoor het gebruik van de val niet is toegelaten worden onmiddellijk ter plaatse vrijgelaten;
  • De val is voorzien van een weersbestendig plaatje met het jachtverlofnummer van de plaatser van de val en het telefoonnummer van de provinciale dienst van ANB. Deze gegevens moeten leesbaar vermeld staan. Koop hier uw plaatje;
  • De val heeft een maximale oppervlakte van 100 m2, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen;
  • De val kan worden gebruikt in combinatie met plantaardig of niet-levend dierlijk lokaas.
 6. Op voorwaarde dat deze niet in een horizontale baan worden afgeschoten.