Werden er in de periode 2020-2022 gemiddeld drie koppels patrijzen per 100 ha open ruimte gerapporteerd in het
  wildrapport?

  [group fase1]
  De WBE voldoet niet aan de voorwaarden om te mogen jagen op patrijs volgens artikel 22 van het
  Jachtvoorwaardenbesluit. 2023 N = 112 2022 N = 98 2021 N = 84
  [/group]

  [group fase2]

  Nam de WBE deel aan de gestandardiseerde telling in 2023?

  [/group]
  [group fase3]

  Door niet te tellen volgens het gestandaardiseerd telprotocol kan de actuele toestand van de patrijs niet
  ingeschat worden waardoor de gunstige staat niet gegarandeerd kan worden. De jacht wordt niet geopend op basis
  van artikel 23 van het Jachtvoorwaardenbesluit. 2023 - N = 19 / 2022 - N = 29 / 2021 - N = 35

  [/group]
  [group fase4]

  Hebben jullie in 2023 minstgens 3 broedkoppels geteld?
  Uit de clustering van de telgegevens verzameld volgens het gestandaardiseerd telprotocol blijkt dat er in de WBE
  minstens 3 koppels patrijzen per 100 ha open ruimte aanwezig zijn.

  [/group]
  [group fase5]

  De actuele toestand van de patrijs wordt in deze WBE als ongunstig beschouwd waardoor de jacht er gesloten wordt
  op basis van artikel 23 van het Jachtvoorwaardenbesluit.
  2023 - N = 7 / 2022 - N = 14 / 2021 - N = 21

  [/group]
  [group fase6]

  In deze WBE wordt de toestand van de patrijs als gunstig beschouw waardoor de jacht geopend is. / 2023 - N = 42
  / 2022 - N = 40 / 2021 / N = 41

  [/group]