Nieuws

Aandacht: aanpassing registratienummer voor gekwalificeerd persoon

Door een ingreep van Europa krijgt elk gekwalificeerd persoon een nieuw nummer.

Bent u 1 van de 7827 gekwalificeerde personen die België rijk is, dan is volgend bericht van groot belang.

Als Gekwalificeerd Persoon kreeg u na het afleggen van een examen een registratienummer toebedeeld. Dit nummer dient u bij elke eerste keuring van het wild te noteren op de verklaring, dewelke het wild steeds dient te vergezellen. Hetzij wanneer u het wild aanbiedt aan een vriend, buur of familielid, hetzij wanneer u dit aanbiedt aan een wildverwerkingseenheid.

Dit registratienummer was het befaamde ‘S00’ nummer.

Europa verplicht de deelstaten nu om deze registratienummers -toegekend door het FAVV- te vervangen door een BE-nummer. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen communiceerden hierover reeds in zijn nieuwsbrief. Op vraag van Hubertus Vereniging Vlaanderen of het FAVV hier ook gericht aan de betrokken GP’s zou communiceren volgde helaas een negatief antwoord.

Vandaar dit extra HVV-bericht.

Welk nieuw registratienummer zal u nu krijgen?

  • Voor GP’s die ook een SANITEL-label hebben omdat ze bijvoorbeeld schapen houden, zal dit SANITEL-label het nieuwe registratienummer GP worden.
  • Voor de andere GP’s zal de ‘S00’ in hun nummer vervangen worden door ‘BE00’. (vb. S00191234 wordt vervangen door BE00191234)
    Nog dit:

Als lid van HVV kan u het registratienummer GP terugvinden op www.hvvintranet.be. Momenteel zal u hier veelal nog het S00 nummer zien verschijnen, maar in de loop van de komende dagen zullen deze stelselmatig vervangen worden door de nieuwe BE00-nummers.

Indien u vragen heeft of gewijzigde contactgegevens (telefoon, adres, e-mail) wenst te melden, kunt u contact opnemen via volgend e-mailadres : [email protected].