Nieuws

Afgifte van jachtverloven in West-Vlaanderen kampt met achterstand

Momenteel kampt het Arrondissementscommissariaat van West-Vlaanderen met een aanzienlijke achterstand bij de afgifte van de jachtverloven omwille van een capaciteitsprobleem door langdurige ziekte. Tegelijkertijd is in de provincie veel vraag tot bijzondere jacht en bestrijding om schade aan graangewassen en groetenteelt tegen te gaan. Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft eind juni contact opgenomen met de bevoegde dienst van de gouverneur om op korte termijn een pragmatische oplossing voor te stellen.

Tijdelijk geldt een kopie van de aanvraagdocumenten van het jachtverlof als machtigingsdocument om de bijzondere jacht of bestrijding uit te voeren. U moet deze kopieën op het moment van de acties op zak hebben. Bij eventuele onduidelijkheid zal de natuurinspecteur rechtstreeks contact opnemen met de beleidsmedewerker van de gouverneur om de status van uw aanvraagdossier na te gaan. Deze oplossing werd afgetoetst met en schriftelijk bevestigd door de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Opgelet: wanneer op uw uittreksel uit het strafregister veroordelingen vermeld staan, kan de arrondissementscommissaris de afgifte van een jachtverlof weigeren. Wij vragen aan personen die zich mogelijks in een onverenigbaarheid bevinden vooraf contact op te nemen met de arrondissementscommissaris.