Nieuws

Afrikaanse varkenspest: België herwint zijn vrije status op Europees niveau

Goed nieuws: België werd AVP-vrij verklaard. Maar dat betekent niet dat het gevaar geweken is.

Op 20 november heeft de Europese commissie zijn goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden ‘Afrikaanse varkenspest’ (AVP) in België op te heffen. Op 21 december 2020 heeft de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) de zelfverklaring die België op 27 oktober heeft ingediend voor het herwinnen van de ziektevrije status goedgekeurd. Dit betekent dat we op Europees niveau terug de vrije status herwinnen en dat België voortaan niet meer op de kaart van getroffen landen in Europa staat. Deze terugkeer naar een normale situatie op Europees niveau bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid.

Het blijft desondanks belangrijk om waakzaam te zijn. De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen. Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid, handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.