Nieuws

Afrikaanse varkenspest in België: stabiele situatie, nieuwe zonering conform Europese wetgeving

Sinds de vaststelling van de Afrikaanse Varkenspest in ons land rond half september, wordt in het besmet gebied actief gezicht naar kadavers. In totaal testten tot datum van 20 november 180 kadavers positief voor de Afrikaanse Varkenspest. Al deze kadavers waren afkomstig uit het besmet gebied. De situatie ontwikkelt zich daarmee naar verwachting, met een beperkte natuurlijke verspreiding en zonder nieuwe besmettingshaarden.

In de afgelopen weken was er overleg tussen de Waalse en federale overheid en Europa. Na een initiële periode moet immers een besmet gebied officieel worden afgebakend. Dat gebeurt op basis van Europese wetgeving. Om die reden werd de gekende besmette zone van 63.000 hectare vandaag vervangen door twee aparte zones: een zone I en een zone II.

  • De zone II wordt beschouwd als een hoge risicozone. Ze komt overeen met de huidige kern- en bufferzone. De maatregelen die van kracht waren in de kernzone en de bufferzone, blijven onveranderd gelden.
  • De zone I bevat enerzijds de huidige afgebakende versterkte observatiezone (zone I zuid), en anderzijds een nieuw afgebakende zone, de zogenaamde ‘bewakingszone’ (zone I noord – ca. 22.000 ha). De maatregelen die van kracht waren in de versterkte observatiezone blijven onveranderd gelden. In de bewakingszone, die zich uitstrekt over delen van de gemeenten Florenville, Chiny, Léglise en Attert, is het risico op het optreden van de Afrikaanse varkenspest beduidend lager dan in de versterkte observatiezone. Voor de varkenssector zijn dan ook geen beperkingen inzake het houden van varkens en het nationale handelsverkeer in varkensproducten en levende varkens. Ook voor het handelsverkeer tussen EU-lidstaten gelden geen wettelijke restricties op de handel in varkensvlees en producten op basis van varkensvlees. Het vervoer van varkens naar andere Europese lidstaten is wel verboden, tenzij via een afwijking onder voorwaarden. De maatregelen in het kader van het beheer van de everzwijnenpopulatie in deze bewakingszones worden momenteel uitgetekend door de Waalse Overheid. In de komende weken komt hier meer duidelijkheid rond.

We blijven deze materie opvolgen en houden u op de hoogte.

 width=