Nieuws

Afrikaanse varkenspest: jagers krijgen lessen in biosanitaire maatregelen

Het aantal everzwijnen met Afrikaanse varkenspest blijft sterk stijgen, maar de kernzone van de besmetting lijkt voorlopig stabiel. 

De Afrikaanse varkenspest, begin september in Wallonië uitgebroken, in Etalle, werd ondertussen bij 96 kadavers van everzwijnen vastgesteld. Allicht blijft dat aantal de komende weken nog stijgen. In tegenstelling tot de tanende aandacht in de media, die anders doet vermoeden, woedt het virus nog volop.

Gelukkig echter, de kernzone van de besmetting blijft voorlopig qua omvang relatief stabiel, en dus controleerbaar. De binnenste cirkel, waar de eerste contaminatie plaats vond, breidde weliswaar uit met het militaire kamp Lagland, nabij Aarlen, maar dat lag gezien de ligging en het gebrek aan natuurlijke barrières tussen de aanpalende gebieden in de lijn der verwachtingen.

Waals minister van Landbouw René Collin (CDH) gaf ondertussen eind vorige week een overzicht van de belangrijkste maatregelen, die minstens nog tot veertien november gelden.

Zo blijft de kernzone volledig afgesloten van de buitenwereld. Jacht is ten strengste verboden, net als wandelrecreatie. Enkel speciale diensten mogen nog naar binnen, voor het actief opspeuren van karkassen van evers.

In een bufferzone daaromheen (goed voor 29.183 hectare) gelden ongeveer dezelfde strenge regels, mits hier en daar een versoepeling voor professionele bosgebruikers, die natuurlijk rekening dienen te houden met de biosanitaire eisen.

In de derde cirkel, de zogenaamde verscherpte observatiezone, ook nog eens goed voor 21.104 hectare, geldt een minder strikt regime. In dat gebied mag zelfs gejaagd worden, maar alleen op een hoogzit, al bersend, of via een drukjacht zonder luidruchtige drijvers of honden. En tweede voorwaarde: de jagers moeten eerst een vorming over bioveiligheid gevolgd hebben.

Sommige jagers die normaal opereren in het eerste en het tweede kerngebied, kunnen ondertussen een cursus in Frankrijk volgen, waarbij de lessen niet alleen gaan over hygiëne en preventie; ze leren ook vanaf honderd meter op de varkens schieten –meer specifiek op het hoofd, want een schot in de hersenen verspreidt naar verluidt minder bloed. Wanneer die groep terug in actie mag, hangt integraal af van het verloop van het virus af.

Afsluiting tussen België en Frankrijk

Frankrijk laat ondertussen weten dat het een hek van 30 kilometer wil plaatsen aan de grens met België. Op de afsluiting, gezet door jagers en boeren, zal stroom zitten. ‘Niet dat het een onoverbrugbare barrière vormt’, zegt Patrick Massenet, de voorzitter van de jachtfederatie in Frankrijk in de pers, ‘want de Afrikaanse varkenspest verspreidt zich op verschillende manieren. Maar we moesten iets proberen.’

De afsluitingen komen, logischerwijs, waar veel evers passeren.

In Nederland woedt ondertussen een debat over mogelijke preventieve maatregelen. Zo wil minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) meer wilde zwijnen laten schieten, om de kans op besmetting te verkleinen. De Koninklijke Nederlandse jagersorganisatie spreekt over een ‘verstandig besluit’ en wil daarnaast het gebruiken van geluidsdempers mogelijk maken; Natuurmonumenten, de Nederlandse variant van Natuurpunt, is tegen die maatregel.