Nieuws

Debat Patrijs: Vlaams Parlement begint met hoorzitting en terreinbezoek.

Een hoorzitting met experts en een terreinbezoek aan een jachtterrein dat duurzaam inzet op patrijs: met die twee acties wil de Commissie Natuur zich inhoudelijk voorbereiden in het dossier rond het akkervogeltje. Dat werd vanochtend vastgelegd.

Nadat Groen een decreetwijziging had ingediend –om een jachtverbod op de patrijs uit te vaardigen– besliste zowel de meerderheid als de oppositie in het Vlaams Parlement om zich eerst deftig te informeren. Het gaat immers om een meerlagig en allesbehalve eenvoudig dossier.

In eerste instantie zal de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie een hoorzitting organiseren, waar verschillende actoren uit het veld hun visie uit de doeken mogen doen, om daarna vragen te beantwoorden. Ook Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenorganisatie van de jachtsector, kreeg als key player en officiële gesprekspartner van de overheid een uitnodiging. De commissie besliste tevens om, met alle betrokken politici, een terreinbezoek te doen, allicht in West-Vlaanderen, midden oktober ergens. Op die manier krijgt de jachtsector de kans om de impact van duurzaam beheer, en de geleverde inspanningen en de knelpunten bij de verschillende telmethodes, in de praktijk te laten zien. Beide momenten vormen een belangrijke opportuniteit om, vanuit Hubertus Vereniging Vlaanderen, de meerwaarde van de sector te tonen en te wijzen op het gevaar bij een totaalverbod.

Nog dit: tot slot roept Hubertus Vereniging Vlaanderen de jagers op, om het debat op sociale media en daarbuiten beleefd te houden. Massaal brieven en mails sturen naar politici helpt niet, integendeel: het kan zelfs contraproductief uitdraaien, was de teneur vanochtend in de commissie. Overigens, ook Animal Rights doet het. Gelieve daarom volksvertegenwoordigers, van welke politieke kleur dan ook, niet persoonlijk te bejegenen en te overladen met scheldtermen. Een jager is zowel op als naast het veld een heer in gedrag en in toon. Ook dat valt onder weidelijkheid.