Nieuws

Doe mee: groepsaankoop zaadmengsels uitgebreid naar alle WBE’s

Elke WBE in Vlaanderen kan voortaan zaadmengsels kopen tijdens de jaarlijkse groepsaankoop van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Vorig jaar werd meer dan twee ton aan zaadmengsels verdeeld door Hubertus Vereniging Vlaanderen. Al dat zaaigoed was toen uitsluitend bedoeld voor WBE’s die deelnemen aan het Vlaams Patrijzenproject. Maar vanaf dit jaar geeft HVV alle WBE’s aangesloten bij haar Kenniscentrum de kans om van deze groepsaankoop gebruik te maken. Door de schaalvergroting van de actie kunnen de inspanningen van de Vlaamse jager, die streeft naar een rijke biodiversiteit, nog meer in de picture gezet worden.

 

Assortiment

  • Partridge mengsel: mits goed beheer biedt dit mengsel nestgelegenheid, dekking, zomer- en wintervoedsel voor patrijzen en fazanten (€55,50 per zak van 10 kg incl. BTW).
  • Hubertus mengsel: dit mengsel bevat diverse soorten granen, maar ook koolachtigen en vlinderbloemigen zoals erwten en wikken. Het biedt dekking en voedsel aan diverse wildsoorten en akkervogels doorheen de winter (€100,00 per zak van 25 kg incl. BTW).
  • Groenbemester boekweit-zonnebloem-bladkool: structuurverbeteraar met uitstekende wortelontwikkeling. Massaal, humusrijk gewas. Goede erosiebestrijding en ideale teeltafwisseling (€32,00 per zak van 10 kg incl. BTW).

De prijzen en zaaidichtheden van de zaadmengsels staan in onze folder.

Info en tips over de inzaai en het beheer van de zaadmengsels kan u hier lezen.

Concreet

Om deel te nemen aan de groepsaankoop gaat u als volgt te werk:

1. Geef uw bestelling zo spoedig mogelijk door aan het bestuur van de WBE.
2. De WBE geeft ten laatste zondag 8 januari 2023 haar bestelling digitaal door aan HVV via het online bestelformulier dat per mail werd verstuurd        naar het WBE-bestuur.
3. HVV stuurt na deze datum een factuur naar de WBE. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
4. Volgend jaar in februari kan het zaaigoed opgehaald worden door het WBE-bestuur. We voorzien één afhaaladres per provincie. Het exacte adres wordt later gecommuniceerd.

Nog vragen over de groepsaankoop? Contacteer HVV-medewerker Miel Cnuts via [email protected] of 02/242 00 45