Nieuws

Frankrijk verbiedt jagen met een borrel op, jagers schieten te vaak mensen neer, koppen de media.

Wat zeggen de cijfers?

In Frankrijk waren er in 2021 in totaal 80 jachtongevallen, waarvan 7 met dodelijke afloop. In 2022 90 jachtongevallen, waarvan 8 met dodelijke afloop.

In 9% van de gevallen was er sprake van alcoholgebruik, maar steeds onder de grens van 0,5 promille.

Bij geen enkel dodelijk ongeval was er sprake van alcoholgebruik.

 

In Frankrijk zijn er meer dan 1.000.000 jagers. Wanneer je uitgaat van 15 jachtdagen per jaar/jager dan staat het aantal ongevallen in verhouding tot 15.000.000 jachtactiviteiten per jaar.

De hoofdoorzaak van de jachtongevallen blijkt niet alcoholgebruik maar het niet respecteren van de veiligheidsregels te zijn.

 

Wat doet Frankrijk?

Frankrijk werkt aan een pakket van maatregelen om de veiligheid tijdens jachtactiviteiten – zowel voor jagers als voor andere gebruikers van het buitengebied – te verhogen, waaronder:

  • opleiding met versterkte focus op veiligheid
  • aanscherpen van de veiligheidsregels tijdens de jacht
  • informatie naar andere gebruikers van het buitengebied
  • verbeterd contact tussen jagers en bewoners van het platteland

 

Standpunt HVV

Inzetten op veiligheid en veiligheidsregels is steeds een speerpunt geweest van onze communicatie.

Een aantal artikels in onze webshop zijn specifiek gericht op het verhogen van veiligheid, waaronder signalisatieborden, afspanlinten, indicatie veilige schiethoek (30°), fluorescerende signaalkledij.

In 2023 zal HVV nog harder inzetten op dit topic en haar leden blijven informeren en sensibiliseren.

 

Standpunt inzake alcoholgebruik tijdens de jacht

Volgens HVV is de meeste vooruitgang inzake veiligheid te boeken door het nog beter respecteren van de regels inzake veiligheid tijdens de jacht en veilige omgang met vuurwapens.

Indien toch zou worden nagedacht over het opleggen van een wettelijke alcohollimiet tijdens jachtactiviteiten, dan lijkt een gelijkschakeling met de wegcode (0,5 promille) de meest aangewezen optie. Vooral naar handhaafbaarheid en duidelijkheid.