Nieuws

Gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: wildschade van everzwijnen

Wetenschappers van de overheid en de universiteit willen met drones wildschade van everzwijnen detecteren. Wie kan helpen?

Ook dit jaar wordt weer een oproep gedaan om percelen met wildschade van everzwijnen te melden voor dronevluchten in kader van een wetenschappelijk project.

Everzwijnen zorgen jaarlijks voor heel wat landbouwschade. Sinds vorig jaar tracht GEO.INFORMED, een samenwerkingsproject van de KU Leuven, INBO en VITO, te onderzoeken of schade in landbouwpercelen gedetecteerd kan worden op satellietbeelden. Het doel is om voor het eerst een beeld te krijgen van de totale omvang van landbouwschade aangericht door wilde varkens. Hiervoor hebben de onderzoekers echter veel data vanop het terrein nodig om bruikbare detectiemodellen te ontwikkelen. Deze data worden verzameld door dronebeelden te maken van getroffen gebieden.

Afgelopen zomer deed GEO.INFORMED al een eerste succesvolle oproep aan de jacht- en landbouwsector om beschadigde velden te melden, met als resultaat: 141 velden werden met een drone overvlogen. Ook dit jaar proberen de wetenschappers zoveel informatie als mogelijk te verzamelen.

Kortom, als u dit jaar schade detecteert in maïspercelen of graslanden, contacteer dan meteen Anneleen Rutten van het INBO op 0472692319 of stuur een mailtje naar [email protected]. Zo kan de organisatie een afspraak maken voor een dronevlucht over het beschadigde perceel.