Nieuws

Hoe kan u uw jachtplannen en uw jachtpachtovereenkomsten eenvoudig updaten

Over de jachtplannen is de laatste inkt nog niet gevloeid. Recent werden nog een aantal knelpunten over de digitalisering van de jachtplannen aan het licht gebracht. Steeds vaker komen vragen van landbouwers, eigenaars, politie… aan het adres van HVV om details uit deze jachtplannen te bekomen. In dat kader werkte HVV een digitaal platform uit waarin iedereen kan nagaan waar een jachtplan werd ingetekend en wie gecontacteerd kan worden bij vragen. Correcte jachtplannen zijn dan ook een noodzaak. Een jachtplan is geen statisch gegeven. Immers, er is heel wat eigendomsverloop in Vlaanderen. Daarom is het voor jagers noodzakelijk te weten hoe en waar zij de correcte gegevens kunnen achterhalen van percelen in hun jachtrevier.
Indien U uw jachtplan en uw jachtpachtovereenkomsten wenst te updaten kan u dat in drie eenvoudige stappen:

  1. Op CadGis Viewer  kan u inzoomen tot op kadastraal perceelsniveau. Door het Informatie-icoon aan te klikken in de bovenbalk krijgt u een apart tabblad waarin u ‘kadastrale gegevens’ aanduidt. U klikt nadien het gewenste perceel aan en krijgt onderaan een kadastrale unieke code uit 17 karakters en de exacte oppervlakte van het perceel te zien.
  2. Met die kadastrale code kan u bij het kadaster de gegevens uit de kadastrale legger opvragen. Via deze link kan u nagaan tot welk kantoor u zich moet wenden. Er worden alleen mondelinge inlichtingen gegeven. Er worden geen uittreksels rechtstreeks afgeleverd aan de balie. Het archief is enkel toegankelijk na afspraak.
  3. Een schriftelijke jachtpachtovereenkomst moet sedert 12 juli 2016 voldoen aan de bepalingen uit het Ministerieel Besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel. De overheid verlangt dat hierin minimaal de naam van de eigenaar van het perceel, de naam van de verwerver van het jachtrecht, de begin- en einddatum van de overeenkomst en het kadastraal perceelnummer zijn opgenomen. Het voorbeeldcontract kan u hier terugvinden.