Nieuws

Hubertus Vereniging Vlaanderen veroordeelt krachtig het illegaal houden van wild

Recentelijk werd in het Waasland een jager betrapt op het illegaal houden van een 40-tal fazanten, gevonden op 2 verschillende percelen. Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) veroordeelt deze praktijken krachtig, maar veroordeelt evenzeer de disproportionele maatregelen – lees een jachtverbod op kleinwild – die het Agentschap voor Natuur en Bos oplegt in het volledige werkingsgebied van wildbeheereenheid (WBE) Waasland.

Ethische jacht en duurzaam wildbeheer: verontwaardiging over illegaal houden van wild

De jacht speelt van oudsher een essentiële rol in het behoud van ons ecologisch evenwicht en de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Duurzaam wildbeheer en jachtethiek staat daarbij voorop en het illegaal houden of uitzetten van jachtwild maakt daar geen onderdeel van uit. Hubertus Vereniging Vlaanderen is diep teleurgesteld en verontwaardigd in dergelijk gedrag van een enkeling die zich boven de wet stelt. Het illegaal houden van wild – al dan niet met de intentie om deze uit te zetten – is niet alleen een schending van deze regels, maar het ondermijnt ook de integriteit van de jacht zelf.

Disproportionele maatregel

De overtreder draagt de individuele verantwoordelijkheid voor zijn daden, maar op basis van de feiten heeft de Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos een jachtverbod op kleinwild uitgevaardigd op alle jachtgebieden van wildbeheereenheid Waasland, dit op basis van artikel 23 van het jachtvoorwaardenbesluit. Hubertus Vereniging Vlaanderen benadrukt dat het opleggen van een algemeen jachtverbod aan een gehele wildbeheereenheid een disproportionele en onrechtvaardige maatregel is. Het gedrag van een enkeling mag niet leiden tot de collectieve maatregel voor een hele groep.

Om deze disproportionaliteit even in cijfers toe te lichten: het totale werkingsgebied van WBE Waasland bestrijkt zo’n 27.320 ha, onderverdeeld in 88 jachtvelden met minstens 111 unieke jachtrechthouders. Bij één jager van die 111 werden een 40-tal fazanten in een ren aangetroffen. Dat is dus bij minder dan 1% van alle WBE-leden. Dit zou je kunnen vergelijken met een situatie waarin een individu in een bepaalde provincie een bouwovertreding begaat, waarna de overheid zonder enige mogelijkheid tot verweer besluit om alle bouwwerven in die provincie stil te leggen – il faut le faire!

 width=

Vastberadenheid voor duurzaam wildbeheer

Tot slot benadrukt Hubertus Vereniging Vlaanderen zich vastberaden te blijven inzetten voor duurzaam wildbeheer, jachtethiek en het natuurbehoud. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid en integriteit van onze leden om deze waarden hoog te houden en het juiste voorbeeld te stellen voor toekomstige generaties en roepen nogmaals op om te stoppen met het illegaal houden of uitzetten van wild. Het is en blijft strikt verboden, en we blijven dit krachtig veroordelen.

Over Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen is een organisatie die zich inzet voor de belangen van jagers en het behoud van de jachttraditie in Vlaanderen. De vereniging streeft naar een duurzame en verantwoorde jachtpraktijk en promoot het behoud van de natuurlijke rijkdommen in onze contreien door o.m. sterk in te zetten op biotoopverbetering en wildbeheer.