Nieuws

HVV testte voor u uit: verkrijg een ‘visum’ in de Europese Vuurwapenpas

Op 9 december van vorig jaar berichtte HVV over de noodzaak tot het voorafgaandelijk aanbrengen van een ‘visum’ in de Europese Vuurwapenpas (EVP) vooraleer een inwoner van een andere EU-lidstaat zich met een vuurwapen mag begeven op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg, inclusief transport op doorreis.

De voorafgaandelijke goedkeuring (een visum) dient aangevraagd bij het Luxemburgse Ministerie van Justitie, meer bepaald de dienst “Service Armes et Gardiennage”.

Zoals eerder gecommuniceerd (LINK) zijn er twee manieren om het visum in de EVP aan te brengen:

  1. een procedure per post
  2. aanmelden bij de loketten van de dienst “Service Armes et Gardiennage”

Als dienstverlening aan haar leden testte een medewerker van Hubertus Vereniging Vlaanderen net voor kerst de procedure uit door zich persoonlijk aan te bieden bij het Ministère de la Justice – Service Armes et Gardiennage – 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg.

 

Wat bleek?

De procedure verloopt vlot en snel, het onthaal is vriendelijk en professioneel, het totale proces neemt amper 5 minuten in beslag. Men kan ook een EVP van een ander jager meebrengen om daarin een visum te laten aanbrengen. Er wordt geen enkele controle gedaan door de Luxemburgse autoriteiten. Het resultaat van de procedure is een stempel in luik 5 ‘Vergunningen van de bezochte lid-staten”, een autorisatie met een geldigheid van één jaar. Het visum ziet er als volgt uit: (foto/bijlage), waarbij ‘3.1. – 3.6.’ de 6 wapens zijn die ingeschreven staan op luik 3 van deze bewuste EVP.

 

Het nut?

HVV stelt zich grote vragen bij deze onnodige kafkaiaanse aanpak van de Luxemburgse autoriteiten en hoopt dat de Luxemburgse collega’s van de Fédération St-Hubert des chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) deze wetgeving in vraag zullen stellen en aanvechten.

Niettegenstaande die bedenkingen is dit Luxemburgse regelgeving en dient deze regelgeving strikt nageleefd te worden.

 

Wat zijn de risico’s indien u geen visum aanvraagt?

Het binnenbrengen van een vuurwapen begeleid door een geldige Europese Vuurwapenpas, maar zonder voorafgaand visum ‘visa préalable’ van het Groothertogdom Luxemburg, zal bij een eventuele controle leiden tot onmiddellijke inbeslagneming van het vuurwapen door de Luxemburgse Politie.