Nieuws

Jachtloket: alle contactgegevens van de jachtsector gebundeld op één plek

Op zoek naar een jachtwinkel, een advocaat gespecialiseerd in jachtwetgeving, of dringend het adres nodig van een poelier of een schietclub? Voortaan staan alle contactgegevens van organisaties verbonden aan de jacht op één plek verzameld op de HVV-website.

Jachtloket: zo heet de nieuwe online kaart op de HVV-website, die alle contactgegevens bundelt van iedere organisatie die van dichtbij of veraf betrokken is met jacht in België. Iedereen kan de pagina consulteren, en desgewenst -met een mailtje naar de redactie- aanvullen.

Welke informatie kan ik terugvinden op Jachtloket?

Een beetje van alles. Adressen en telefoonnummers van zowel officiële diensten waarmee een jager in contact komt (de provincies, de verschillende overheden, de wapendiensten, rechtbanken…) als van bedrijven en organisaties die het jagen in België faciliteren: jacht- en wapenwinkels, schietclubs en schietstanden, advocaten gespecialiseerd in jachtrecht en laboratoria met expertise in wildziektes, poeliers en wildverwerkingsbedrijven, hondenopleidingen, belangenorganisaties, en -natuurlijk- alle onderafdelingen van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Staan ook nog in de lijst: taxidermisten, alle nazoekteams, boomkwekerijen, zadenleveranciers, en bioboeren waarmee jagers een samenwerking kunnen aangaan voor het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van hagen.

In totaal levert de database meer dan duizend zoekresultaten op.

Hoe werkt de kaart?

De kaart is heel makkelijk in gebruik. De gebruiker surft naar www.hvv.be/jachtloket en ziet vervolgens een map van België verschijnen met daarop een aantal gekleurde bollen. Elke bol staat voor een zoekresultaat, elke kleur voor een categorie van diensten.

In de marge van de linkerzijde van de pagina staan drie zoekbalken die selecteren op ‘thema’, ‘groep’ en ‘naam organisatie’. Wie gericht wil grasduinen in het bestand, maakt gebruik van die tools.

Aan de rechterkant prijken de verschillende namen van de organisaties die voldoen aan de ingegeven zoekopdracht. Door erop te klikken verschijnt in de kaart zelf een kadertje met algemene uitleg en met de betreffende contactgegevens: adres, mail, telefoonnummer, website, en eventueel Facebook-pagina.

Op het YouTube-kanaal van Hubertus Vereniging Vlaanderen staat ook een webinar met extra uitleg over de werking van Jachtloket. Zie ook hieronder.

Vanwaar het initiatief?

Om de HVV-leden van dienst te zijn. Door alles te bundelen op één plek kunnen jagers veel sneller alle broodnodige informatie vinden, handig om hun wildbeheeractiviteiten uit te voeren. Van een belangenorganisatie wordt dat trouwens ook verwacht: een performante dienstverlening op poten zetten. Ondersteunend optreden.

Overigens past het in een manier van werken die Hubertus Vereniging Vlaanderen al langer in de praktijk brengt: zie ook de online meldpunten voor vandalisme, ophaalpunten, schade door wolf, jachtkansen voor jonge jagers… In elk voorbeeld presenteert HVV cruciale informatie via een interactieve en makkelijk te gebruiken kaart.

Wat is het breder belang van het Jachtloket?

Critici van de jacht, in een poging om de impact van de sector te minimaliseren, wijzen vaak op de kleinschaligheid van de jagerij: het zou immers om een niche gaan. Niet groot genoeg om rekening mee te houden.

Maar die kritiek slaat nergens op, bewijst het Jachtloket nu. De kaart toont net aan hoe divers, hoe breed en hoe economisch uitgesponnen de sector wel niet is.

‘Als eerste ooit bracht Hubertus Vereniging Vlaanderen de omvang van de sector -letterlijk- in kaart, en het resultaat oogt indrukwekkend’, aldus HVV-directeur Geert Van den Bosch. ‘Het toont een economische bedrijvigheid die niet te negeren valt, en die wijst op een brede verwevenheid met de samenleving. Door alles nu te bundelen kan eenieder op een makkelijke en efficiënte manier de verschillende actoren van de sector contacteren.’