Nieuws

Jachtverlof: ‘Wacht met medisch attest te vragen tot na coronavirus’

Vraag het medisch attest pas in mei of juni aan. Met die oproep wil Hubertus Vereniging Vlaanderen de (huis)artsen ontlasten in coronatijden.

Voor het jachtverlof 2020 – 2021 moet elke jager, naast een uittreksel uit het strafregister, ook een medisch attest voorleggen dat peilt naar de lichamelijke en psychische geschiktheid van iemand om met vuurwapens om te gaan. Die maatregel legde Europa de verschillende lidstaten op in nasleep van de aanslagen in Parijs, in 2015.

Jagers kunnen dat attest bij hun huisarts bekomen. Maar door de uitbraak van het coronavirus, dat lelijk huis houdt in Vlaanderen en de rest van de wereld, bezwijkt het medisch personeel onder het werk. Om die groep niet harder te belasten dan nodig, pleitte Hubertus Vereniging Vlaanderen van bij het begin van de pandemie bij de verschillende overheden om de nieuwe regeling over het medisch attest ‘pragmatisch’ in te vullen.

De provincies, die het jachtverlof uitreiken, stemden in met de constructieve bijdrage van de jachtorganisatie. In plaats van nu reeds het jachtverlof 2020 – 2021 aan te vragen, wordt ‘met aandrang’ aangeraden om dat pas in mei of juni te doen. Dus een paar maanden later dan gangbaar, en hopelijk na de piek van de coronacrisis. De provincies doen tegelijkertijd de suggestie om het medisch attest misschien schriftelijk of digitaal aan te vragen bij de huisarts, die normaal gezien via het elektronische patiëntendossier goed op de hoogte is van iemands mentale en fysieke gezondheid.

Als echter blijkt dat tegen eind mei de problemen rond corona blijven aanhouden en het nog steeds onverantwoord is om een bezoek te brengen aan de huisarts, zonder last te hebben van medische problemen, dan zal Hubertus Vereniging Vlaanderen de officiële vraag stellen om zelfs –eenmalig– een uitstel te bekomen.

‘Voor alle duidelijkheid: de jachtsector neemt haar verantwoordelijkheid en staat achter de invoering van de maatregel’, verduidelijkt HVV-directeur Geert Van den Bosch. ‘Maar als het kan helpen om het werk van het medisch personeel niet nodeloos te verzwaren moet misschien het pragmatisme de bovenhand nemen, zeker gezien de uitzonderlijke omstandigheden.’

Wallonië: nog niet duidelijk

Nog dit: hoe zit de situatie in Wallonië? Geldt daar dezelfde nieuwe maatregel, gezien wapenwetgeving een federale materie betreft? Volgens de RSHCB, de zusterorganisatie in Franstalig België, werkt de Waalse overheid momenteel aan een ‘adequate regelgeving’, maar concrete details kon het verder niet geven in de laatste editie van hun ledenmagazine.

En wat met jagers uit Frankrijk die vaak naar de grens met West-Vlaanderen afzakken voor het beheer van kleinwild? Ook zij moeten over een medisch attest beschikken. Daarom vroeg Hubertus Vereniging Vlaanderen aan het Agentschap voor Natuur en Bos om een model in het Frans op te stellen en online beschikbaar te stellen voor Franstalige jagers en artsen. Echter, gelet op de taalwetgeving gebruikt de Vlaamse Overheid in haar relaties met inwoners van het homogeen Nederlandse taalgebied uitsluitend het Nederlands. Enkel in de faciliteitengemeenten gelden er uitzonderingen. Hubertus Vereniging Vlaanderen denkt eraan om zelf een Franstalige leidraad ter beschikking te stellen.