Nieuws

Jagers verplicht om drie collectieve jachten op everzwijn te organiseren

Jagers moeten van de Waalse overheid, in de periode van januari tot en met februari, verplicht drie collectieve jachtpartijen organiseren. 

In de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest is een reductie van de everzwijnenpopulatie aan de orde in de gebieden rond de besmettingshaard. De Waalse regering keurde eind november een besluit dat de maatregelen in de strijd tegen het virus vastlegt.
In het volledige Waals Gewest moeten jachtrechthouders verplicht drie collectieve jachten op everzwijnen organiseren in de periode januari-februari 2019. Deze maatregel heeft tot doel om de populatie everzwijnen te stabiliseren of in te dijken.
Jachtrechthouders zijn verplicht om voor 31 december de jachtdata door te sturen aan de bevoegde directeur van de lokaal bevoegde afdeling van DNF, met dit formulier.
Jachtrechthouders die van mening zijn dat op hun jachtrevier geen everzwijnen voorkomen, kunnen een afwijking aanvragen waardoor ze geen collectieve everzwijnenjachten moeten organiseren. Dit kan met dit formulier.
Jachtrechthouders die de bovenstaande verplichtingen niet nakomen zullen worden beboet.
Eerder werd beslist dat druk- en drijfjachten in Wallonië mogelijk zijn tot eind februari, en dat everzwijnen moeten geschoten worden zonder onderscheid naar leeftijd en geslacht.
Het nieuwe besluit heeft tot doel de populatie everzwijnen te reduceren. Een recent wetenschappelijk rapport van het Europese Voedselveiligheidsagentschap geeft aan dat een grotere densiteit van de everzwijnenpopulatie het risico op het voorkomen van AVP vergroot. Ook een efficiënte uitroeiing van de ziekte is moeilijker in gebieden met een hogere populatiedensiteit van everzwijn.
Voor de afgebakende zones in het kader van de Afrikaanse varkenspest: de kernzone, de bufferzone, de versterkte observatiezone en de bewakingszone zijn aparte regels van kracht. Een overzicht van deze regels vind je hier.