Nieuws

Mogelijke belangenvermenging bij Vlaamse administraties: een oproep tot transparantie en verantwoording

Een mogelijk belangenconflict tussen Natuurpunt en enkele overheidsinstanties zoals het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept vragen op. Een bestuurder van Natuurpunt die natuurbeheerplannen schrijft, is eveneens ambtenaar bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) waar die plannen moeten worden beoordeeld. Faut le faire!

Oproep tot onderzoek: mogelijk belangenvermenging

In het recente artikel op doorbraak.be, gepubliceerd op 13 januari 2024, worden schokkende feiten blootgelegd die vragen oproepen over de integriteit van Natuurpunt en haar betrokkenheid bij diverse subsidiedossiers. Het is ronduit tenenkrullend om te ontdekken dat niet minder dan 7 bestuurders van Natuurpunt betrokken zijn bij deze mogelijke belangenvermenging.

Met wat we lezen in het artikel kunnen we niet ontkennen dat de feiten verontrustend zijn. Het is van groot belang dat we de integriteit van Vlaamse administraties handhaven, en daarom moet een grondig onderzoek niet alleen de verwevenheid, maar ook eventuele belangenvermenging aan het licht brengen tussen administraties en Natuurpunt.

Burgers hebben het recht om te weten of belangenvermenging de integriteit heeft aangetast en in hoeverre dit de besluitvorming en activiteiten van de betrokken administraties heeft beïnvloed.

Transparantie in de natuur: onderzoek naar belangenvermenging is noodzakelijk

Bij uitbreiding van een onderzoek naar deze praktijken is het misschien ook wel eens aan de orde om de ondergeschiktheid van het eigendomsrecht t.o.v. de natuur, waar het INBO naar verwijst in hun natuurrapport van 2023, aan de kaak te stellen. Hoewel het beschermen van natuur en biodiversiteit van cruciaal belang is, is het essentieel om rekening te houden met de legitieme rechten van individuen op eigendom.

Het is verontrustend dat het INBO pleit voor het opofferen van eigendomsrechten ten gunste van de natuur. Het is noodzakelijk dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Een transparant en onpartijdig onderzoek is noodzakelijk ervoor te zorgen dat belangenvermenging geen voet aan de grond krijgt.

Meet niet met 2 maten en 2 gewichten

Op 5 mei 2021 diende Mieke Schauvliege een “Vraag tot uitleg” in, gericht aan minister Demir, rond de vermeende “heel sterke verwevenheid” tussen de jachtsector en het ANB. Dit in een één-tweetje met Knack activist Dirk Draulans.

Hubertus Vereniging Vlaanderen verzoekt parlementair Mieke Schauvliege om n.a.v. het artikel in Doorbraak van 13/01/2024 – net als in 2021 – nu ook onmiddellijk een vraag tot uitleg in te dienen rond de verwevenheid tussen Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het zou haar als parlementair sieren om niet het principe van 2 maten en 2 gewichten te hanteren en onverwijld een vraag tot uitleg in te sturen zoals ze dat op 5 mei 2021 gedaan heeft.