Nieuws

Natuurhulpcentrum Oudsbergen laat 6 wulpen vrij in Glabbeek

Natuurhulpcentrum Oudsbergen heeft met succes zes wulpen vrijgelaten in Glabbeek, een prachtig resultaat. Dit is zonder twijfel een positieve stap voor de bescherming van akker- en weidevogels, maar geen structurele oplossing.

Voor het behoud van soorten zoals de wulp zijn naast het voorzien van voldoende rust, dekking en voeding, ook het beperken van maaiverliezen door landbouwactiviteiten en het beperken van de effecten van predatie cruciaal. In gebieden zoals het Turnhouts vennengebied worden door Natuurpunt vossenrasters gebruikt om vossen, die een grote bedreiging vormen voor weidevogels, buiten te houden. Hiermee erkent Natuurpunt heel pertinent de problematiek van predatie door o.a. vos.

Predatie vormt niet alleen een probleem voor akker- en weidevogels. Een voorbeeld is de Europese hamster, waarvan 73% van de sterfte werd veroorzaakt door predatie, ondanks aanzienlijke investeringen in bescherming. Om dergelijke scenario’s te voorkomen, is een effectieve predatorcontrole noodzakelijk.

Hubertus Vereniging Vlaanderen pleit naast predatorcontrole ook voor het rapen van eieren van akkervogels zoals patrijzen en fazanten om hun populaties te ondersteunen. Als grootste belangenorganisatie voor de jacht zijn we voorstander van maatregelen die het voortbestaan van alle populaties van akker- en weidevogels bevorderen.

We roepen Natuurpunt, dat het gebied van de wulpen monitort, op tot samenwerking met de jachtsector om ervoor te zorgen dat de uitgezette wulpen niet ten prooi vallen aan predatoren. Het succesvol uitbroeden van eieren gevolgd door herintroductie is een prachtige eerste stap, maar het beschermen van deze vogels tegen predatoren is minstens even belangrijk.

Laten we samenwerken aan een betere toekomst voor onze akker- en weidevogels.