Nieuws

Nieuwe enquête werpt licht op Europese acceptatie van zogenaamde trofeejacht.

In een Belgische enquête die Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), samen met haar Waalse zusterorganisatie – Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique (asbl Wallonne du RSHCB) – liet uitvoeren, werd al aangetoond dat jagen niet alleen wettelijk, maar ook maatschappelijk verantwoord is in België.

Omdat het belangrijk is, om naast de resultaten uit België, ook een globaal idee te hebben over het maatschappelijk draagvlak van de jacht in Europa, werd eveneens een enquête uitgevoerd in opdracht van de European Federation for Hunting and Conservation (FACE) en enkele partnerorganisaties om het maatschappelijk draagvlak van de jacht in Europa te onderzoeken.

Uit die laatste enquête blijkt dat de internationale jacht, die vaak ten onrechte wordt aangeduid als “trofeejacht”, in grote mate wordt geaccepteerd. De resultaten vertonen een vergelijkbare trend als die in België.”

Uit de onafhankelijke steekproefenquête van YouGov onder meer dan 7000 Europeanen uit vijf landen (Italië, Denemarken, Polen, Spanje en Duitsland) blijkt dat een meerderheid van de EU-burgers de jacht accepteert. Slechts 23% is het niet eens met het houden van een aandenken, een praktijk die vaak “trofeejacht” wordt genoemd, terwijl 77% het ermee eens is of neutraal staat tegenover deze praktijk.

 

FACE visual enquête

 

Dit staat in schril contrast met de bewering van de Humane Society International dat 85% van de Europeanen tegen “trofeejacht” zou zijn. Deze misleiding heeft ertoe geleid dat verschillende nationale parlementen pogingen hebben ondernomen om de invoer van “trofeeën” te verbieden.

De enquête, uitgevoerd in november 2023, was bedoeld om het maatschappelijk draagvlak van zowel de binnenlandse als de internationale jacht te achterhalen. De nadruk lag op het behoud van een aandenken (bijv. hoorns, geweien, enz.) en de acceptatie van de jacht die het behoud van de natuur ten goede komt.

Deze bevindingen betwisten de perceptie van de jacht als zou die uitsluitend gericht zijn op “trofeeën” van charismatische soorten, noem het gerust diersoorten met een hogere aaibaarheidsfactor, zoals vaak gepropageerd door dierenrechtenorganisaties.

Het verbieden of beperken van deze praktijk nl. het bewaren van een aandenken, wordt daarom niet gesteund door de maatschappij en heeft een negatieve invloed op lokale gemeenschappen, economieën en de biodiversiteit.

Het draaiboek van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) stelt dat “trofeejacht … de overheid, particuliere en gemeenschapsgrondbezitters de broodnodige stimulansen en inkomsten kan en moet opleveren om wilde dieren als grondgebruik te behouden en te herstellen en om beschermingsacties uit te voeren”.

Voor het volledige rapport over de houding van het maatschappelijk draagvlak ten opzichte van “trofeejacht”, zie hier.