Nieuws

Nieuws uit Wallonië: ‘Bersjacht op kleinwild na zonsondergang verboden’

Vlamingen die in Wallonië jagen, moeten weten dat in Franstalig België bersen voor zonsopgang en na zonsondergang op wilde eend, houtduif, wild konijn en vos niet meer mag.

Slecht nieuws uit Wallonië: de Raad van State vernietigde vorige week een belangrijk onderdeel van de Waalse jachtwetgeving, namelijk het openingsbesluit. Dat heeft enkele concrete gevolgen voor de jacht in Franstalig België.

* De jacht op patrijs wordt vernietigd. Niet direct weliswaar, maar pas vanaf 1 juli 2020. Reden? Het statuut van het akkervogeltje als kwetsbare soort.

* Met onmiddellijke ingang stopt ook de jacht op wintertaling, een eendachtige.

* Mag eveneens niet meer: een uur vóór zonsopgang en een uur na zonsondergang aan bersjacht doen op wilde eend, houtduif, wild konijn en vos. Deze maatregel geldt zeker nog tot 30 juni 2020. Reden? Volgens de Raad van State zorgt die jachttechniek voor te veel druk op de dieren.

RSHCB, de Waalse jachtorganisatie, heeft een ontmoeting gehad met MR-minister Willy Borsus, in Franstalig België bevoegd voor Jacht. Deze laatste liet weten te werken aan een reparatiedecreet, zodat tegen 1 juli 2020 meer klaarheid komt over wat allemaal mag en niet mag. Voor alle duidelijkheid: voorlopig heeft het vonnis geen impact op de jacht in Vlaanderen.