Nieuws

Nieuws uit Wallonië: geen uitbreiding van de jacht op everzwijn

Op 3 november berichtten we op onze website dat de Waalse regering een akkoord bereikt had over de bestrijding en het voederen van everzwijnen in Wallonië.
Woensdag 20 december 2023 werd hierover gestemd door de Waalse regering, waarbij geen beslissing genomen werd over deze twee besluiten.

Dit betekent dat de stand van zaken vandaag – donderdag 21 december 2023 – de huidige situatie met betrekking tot het voederen ongewijzigd blijft en dat de aangekondigde verlenging van het huidige jachtseizoen voor everzwijnen, kaalwild (non-boisés) en edelherten uit de klasse “klein hert” uiteindelijk niet van toepassing zal zijn.

Het jachtseizoen voor deze soorten zal daarom eindigen op 31 december 2023, meer bepaald voor drijfjachten die men hiervoor organiseert.

Minister Borsus heeft echter wel besloten om het makkelijker te maken om toestemming te krijgen om everzwijnen te bestrijden, met name tijdens drijfjachten. In gebieden waar de dichtheden te hoog zijn, raadt men aan om een verzoek tot bestrijding in te dienen bij het DNF (Département de la Nature et des Forêts) met behulp van het formulier dat u hier kunt vinden. De lijst met de verschillende administraties vind je hier.

Dankzij het nieuwe besluit is het nu eenvoudiger geworden om bestrijding aan te vragen. Zo wordt bepaald dat het niet langer noodzakelijk is om alle jagers, die deelnemen aan de bestrijding, te identificeren, en dat het ook mogelijk is om de bestrijding ‘s nachts te laten doorgaan, weliswaar onder zeer specifieke voorwaarden.

In de volgende “Chasse & Nature” – het ledenmagazine van onze Waalse zusterorganisatie – zal nog een gedetailleerd verslag geschreven worden over dit nieuwe besluit.