Nieuws

Oproep preventie everzwijnenschade: krijg als WBE tot 60 procent subsidie

Wildbeheereenheden die samen met andere actoren maatregelen nemen tegen wildschade door everzwijnen, kunnen via het Jachtfonds tot zestig procent van de kosten terugbetaald krijgen.

Begin september werd onder het Jachtfonds een nieuwe projectoproep gelanceerd. Via deze projectoproep kunnen initiatieven om everzwijnenschade te voorkomen door middel van collectieve, ruimtelijk relevante en preventieve maatregelen in aanmerking komen van een subsidie tot maximaal 60 procent van de goedgekeurde projectbegroting (met een minimum van 10.000 euro tot een maximum van 50.000 euro).

Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen zijn, onder andere:

  • de plaatsing van permanente of seizoensgebonden, vaste of tijdelijke, mechanische of elektrische rasters
  • de plaatsing van doorgangen zoals wildroosters, selectieve poorten …
  • de inrichting van natuur en de compensatie van landbouwopbrengsten op landbouwgrond omgevormd tot begrazingsgraslanden voorbehouden voor everzwijnen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de everzwijnen daar de ruimte te geven en daardoor weg te houden van akkers en woonwijken
  • Plaatsing van waarschuwingsborden voor overstekend wild

Ook andere preventieve maatregelen zijn mogelijk: een jury evalueert dan of deze kunnen worden gesubsidieerd.

De plaatsing van jachtkansels en de aanleg van schietstroken of everbuffers komt niet in aanmerking voor een subsidie onder deze oproep. Een subsidie voor everbuffers is wél mogelijk onder het SINCERE-project.

De projectoproep is gericht op samenwerkingen tussen lokale overheden, verenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid en/of organisaties. Individuele particulieren of bedrijven komen niet in aanmerking. Een wildbeheereenheid kan als vereniging wel een project indienen, samen met andere verenigingen, lokale overheden of organisaties.

De focus van de projectoproep ligt op het nemen van collectieve en ruimtelijk relevante en preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen. De projecten moeten voorbeelden zijn van een duidelijke gemeenschappelijke aanpak tussen de verschillende actoren (landbouw, natuur, jagerij, overheden, particulier) en een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. De realisatie van de projecten moet binnen 2 jaar voltooid kunnen worden en het project moet minstens 5 jaar lang in goede staat behouden worden.

Subsidieaanvragen onder deze oproep moeten ten laatste op 15 oktober 2020 worden ingediend via een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, verstuurd via mail aan [email protected].

Meer informatie over de projectoproep, het projectreglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.