Nieuws

Opschorting van de jacht bij zeer harde en langdurige vorst.

Momenteel vriest het in heel Vlaanderen. Vanaf zaterdag zou het beginnen dooien volgens het KMI.

In het geval van zeer harde en langdurige vorst kan de jacht tijdelijk worden opgeschort door het hoofd van het agentschap. De opschorting van de jacht kan per provincie en per categorie van wild worden ingesteld. Het hoofd van het ANB neemt de beslissing tot opschorting van de jacht op advies van de betrokken provinciale directeur van het ANB.

Sinds 31 januari 2018 is de jacht reeds gesloten op alle kleinwildsoorten.
Vanaf 1 maart 2018 (morgen) sluit de jacht op zowat alle soorten uit de categorie waterwild en overig wild.
Enkel de jacht op Canadese ganzen is nog geopend t.e.m 31 maart 2018, maar de jacht op waterwild is verboden op een afstand van 150 meter of minder langs moerassen, waterplassen en waterlopen waarvan de oppervlakte en de bijbehorende rietkragen langs de oevers voor meer dan de helft met ijs zijn bedekt.
De jacht op grofwild is momenteel geopend op ree en everzwijn. Deze jacht wordt voornamelijk uitgeoefend door middel van aanzitjacht, wat nauwelijks verstorend is voor de dieren en hun leefomgeving.

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) meent dat er momenteel geen redenen zijn om de jacht tijdelijk op te schorten maar roept haar leden wel op om de komende dagen geen intensievere jachtevenementen zoals drukjachten op everzwijn te organiseren.

HVV meent dat als men de jacht tijdelijk zou opschorten wegens de harde vorst, men consequent moet zijn en alle activiteiten die de wilde dieren momenteel kunnen verstoren, eveneens tijdelijk moet verbieden.
We denken hierbij onder meer aan bosbeheeractiviteiten (kappingen), beheerwerken in de natuur, schaatsen op natuurijs, enz…