Persbericht

Belgische Federale Wetgeving Aangepast Voor Aspirant-Jagers

Attest van het slagen in het theoretisch jachtexamen erkend in de jachtopleiding

Op donderdag 26 oktober 2023 werd er een aanpassing gepubliceerd aan het Koninklijk Besluit met betrekking tot de erkenning van schietstanden in België. Deze wijziging stelt aspirant-jagers in staat om zich voor te bereiden op het praktische jachtexamen zonder een voorlopige sportschutterslicentie aan te vragen. Voor jagers zijn de wapens die ze gebruiken onderhevig aan strikte regels, maar deze aanpassing biedt aspirant-jagers de mogelijkheid om met jachtwapens te oefenen onder begeleiding tijdens hun voorbereiding op het praktische jachtexamen, zodra ze zijn geslaagd voor het theoretische jachtexamen. De uitzondering is tijdelijk (3 jaar) en beperkt.

Jachtverlofregeling vereenvoudigd voor aspirant-jagers

Vandaag verscheen de aanpassing aan het Koninklijk Besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden van 13 juli 2000 in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen kandidaat-jagers zich vanaf heden behoorlijk voorbereiden op het praktisch jachtexamen zonder daarvoor een voorlopige sportschutterslicentie te moeten aanvragen.

De wapens gebruikt voor de jacht zijn vergunningsplichtige vuurwapens, waarvan het bezit, de dracht en het transport strikt gereglementeerd is in de Wapenwet van 8 juni 2006. Daarin geldt het jachtverlof als document dat het recht verleent om jachtwapens te bezitten. Dat betekent dat een kandidaat-jager, die dus nog niet over een jachtverlof beschikt, geen jachtwapens kan bezitten. Maar om een jachtverlof te behalen dient de kandidaat-jager, naast het slagen in een theoretisch jachtexamen, ook te slagen in een praktisch jachtexamen. Ter voorbereiding van dit examen is het noodzakelijk dat de kandidaat-jager met verschillende types jachtwapens kan oefenen, maar daar knelde net het schoentje.

Zonder achterpoortjes: nieuwe regelgeving verlicht last voor aspirant-jagers

De wetgeving voorzag niet in een regelgevend kader dat kandidaat-jagers toeliet om tijdens de voorbereiding van het praktisch jachtexamen wapens te manipuleren. Daarom moesten kandidaat-jagers een administratief achterpoortje gebruiken en een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen. Een hele omweg en daarenboven een ganse administratieve lijdensweg voor het Instituut voor Jachtopleiding.

Om deze lacune weg te werken trokken het Instituut voor Jachtopleiding (IJO), de Wapenunie en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) in het voorjaar van 2022 samen naar de Minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, om deze lacune in de regelgeving weg te werken. Beide verenigingen zijn zeer verheugd dat deze vraag gehoor kreeg waardoor kandidaat-jagers die slagen in het theoretisch jachtexamen een uitzondering krijgen om met jachtwapens te oefenen op een schietstand of weideschieting, weliswaar onder begeleiding. De uitzondering is tijdelijk en beperkt. Het document is maximaal 3 jaar geldig na het slagen in het theoretisch jachtexamen en is beperkt in de zin dat het niet toelaat om jachtwapens te verwerven.

Tekst: Dieter De Mets