Persbericht

Jagers planten 34.000 bomen en struiken

Jagers planten 34.000 bomen en struiken.

Elk jaar staat Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de grootste jachtorganisatie van Vlaanderen, paraat om de biodiversiteit in onze contreien te versterken, en dit jaar is geen uitzondering. Met een lovenswaardige inzet hebben jagers dit jaar – volledig gefinancierd door privégelden – al meer dan 34.160 bomen en hagen aangekocht, die vanaf midden februari zullen worden geplant.

Het verwezenlijken van biodiversiteit door jagers

De drijvende kracht achter deze initiatieven is Marcel Lemmens – voorzitter HVV Limburg – wiens toewijding en inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit in ons Vlaamse landschap niet onopgemerkt mogen blijven.

In slechts vier jaar tijd zijn de jagers erin geslaagd om meer dan 102.000 bomen en hagen te planten, wat neerkomt op een indrukwekkende 51 hectare aan nieuw bos of een 68 kilometer lange haag. Deze acties, jaar na jaar, winnen aan momentum en interesse. De cijfers spreken voor zich:

  • 2020: 14.000 boompjes
  • 2021: 24.000 boompjes
  • 2022: 20.000 boompjes
  • 2023: 23.000 boompjes
  • 2024: 34.160 boompjes

Deze haagplantactie wordt georganiseerd in gans Vlaanderen, maar het merendeel van deze aanplantingen vindt plaats in Limburg, gerealiseerd door Limburgse jagers en Wildbeheereenheden. Een diverse selectie aan bomen en hagen, waaronder zwarte els, winter- en zomereik, beuk, mei- en sleedoorn, gele en rode kornoelje, en nog veel meer, draagt bij aan het verrijken van onze natuurlijke omgeving.

Waarom zetten jagers zich in voor het beheer en de uitbreiding van leefgebieden, volledig op eigen kosten? Uit een diepgewortelde liefde en respect voor de natuur. De jachtsector, net als andere partners in het veld, draagt graag zijn steentje bij aan het bevorderen van deze biodiversiteit.

In essentie is het toevoegen van meer dan 102.000 bomen en hagen ter bevordering van de Vlaamse biodiversiteit in de afgelopen vier jaar een buitengewone prestatie van onze jachtsector in het toch relatief kleine Vlaanderen.

Vragen over dit artikel?